Notă internă privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

1. În conformitate cu prevederile art. 8,  art. 13 și art. 19 alin.1 din  Ordinul M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu completările și modificările ulterioare, autorizațiile sanitare de funcționare, vizele anuale, notificările de certificare a conformităţii şi notificările de asistenţă de specialitate, se eliberează în termenul legal de maximum 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului.

2. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 și 7 din Ordinul M.S. nr. 1030 / 2009, în cazul în care solicitantul dorește eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale, acesta va achita, în momentul depunerii dosarului, un tarif suplimentar de 50 lei, iar eliberarea în regim de urgenţă a actului se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare

Prin derogare de la punctul 2, având în vedere Hotărârea Comitetului director al D.S.P. Alba, în cazul unităților sanitare publice și private, cu paturi (spitale, inclusiv spitalizare de zi), autorizațiile sanitare de funcționare, notificările de asistență de specialitate în sănătate publică și vizele anuale, nu pot fi eliberate în regim de urgență, datorită complexității dosarelor și a volumului mare de acte de verificat în aceste cazuri.

CONDUCEREA D.S.P. ALBA

 
 

Modele de cereri pentru autorizații: activități medicale şi conexe actului medical, îngrijiri medicale la domiciliu, cabinete de liberă practică tehnică dentară sau unități sanitare cu paturi

Urmare a hotărârii Comitetului director al D.S.P. Alba, începând cu data de 12 februarie 2018, se vor utiliza modelele de cereri propuse de către Compartimentul de supraveghere și control boli transmisibile, respectiv:

1.      Cerere pentru autorizaţie sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare - activităţi medicale şi conexe actului medical;

2.      Cerere pentru autorizaţie sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare - îngrijiri medicale la domiciliu;

3.      Cerere pentru certificarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică - cabinete de liberă practică tehnică dentară;

4.      Cerere pentru autorizaţie sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi (publice și private);

5.      Cerere pentru vizare autorizaţie sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi (publice și private).

 

SPITALE. Bune practici privind procedura de autorizare sanitară a spitalelor și proceduri reglementare sanitară

SPITALE. Structura funcțională -  anexa la  autorizația sanitară de funcționare

CERERE pentru AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE - mijloace auto transport probe biologice

Cerere pentru ASISTENŢA DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Activităţi medicale şi conexe actului medical

 

 

Pagina 1 din 4

«ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit»

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 92 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.