ANUNȚ pentru ocuparea funției publice vacante de INSPECTOR DEBUTANT

Direcţia de Sănătate Publică Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR  DEBUTANT, la Compartimentul de control unităţii şi servicii de sănătate din structura DSP Alba, în data de 12 septembrie 2014, ora 10, la Sediul DSP Alba, din Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 23.

      Înscrierile se fac, până pe data de 02 09.2014, ora 16, la sediul unităţii.

La concurs se pot prezenta, absolvenţi cu pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare  în specialităţile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, precum şi alt personal cu studii superioare a cărui pregătire profesională, este necesară în desfăşurarea activităţilor de control.

      Dosarul de înscriere, va cuprinde:

-       Formularul de înscriere( care se preia de la Compart. resurse umane a DSP Alba);

-       Copia actului de identitate;

-       Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională;

-       Copia carnetului de muncă(dacă este cazul);

-       Certificat medical format A5, emis de medical specialist medicina muncii;

-       Avizul psihologic;

-       Cazierul judiciar.

 Bibliografia:

-         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,

-         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici,

-         Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,

-         Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.


FAX RECLAMAȚII

0258.834.600

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 57 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.