Concurs pentru un post de inspector clasa I, grad asistent

Direcția de Sănătate Publică Alba organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de INSPECTOR CL. I, GRAD ASISTENT, la Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediu, din structura DSP Alba, în data de 26  IULIE 2016, ora 10, proba scrisă, la sediul DSP Alba, din Alba Iulia, B-dul: Revoluției 1989 nr. 23.

Înscrierile se fac până pe data de 20.07.2016  ora 15, inclusiv, la sediul unității.La concurs se pot prezenta, absolvenți cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în profil juridic.

      Dosarul de înscriere va cuprinde:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

-          Copia actului de identitate;

-          Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;

-          Copia carnetului de muncă, sau după caz, Adeverinţă care atestă vechimea în specialitate, de cel puţin 1 an;

-          Certificat medical format A5, emis de medicul de medicina muncii;

-          Cazierul judiciar.

Bibliografia:

-           Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

-          Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

-          Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  sănătății.


 

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 80 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.