Achizitie directa: Program informatic cu ajutorul căruia, să se gestioneze evidența, urmărirea și derularea contractelor de monitorizare a calității apei potabile

Achizitie directa: ”program informatic cu ajutorul căruia, să se gestioneze evidența, urmărirea și derularea contractelor de monitorizare a calității apei potabile la primării și agenți economici precum și a comenzilor ferme pentru alte prestații menționate în Ordinului MS Nr.208/2012

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor 12.07.2016 ora 10.00

Depunerea ofertelor se va face la: secretariatul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Loc.Alba Iulia, str.B-dul Revoluției 1989,Nr.23,cod postal 510077


1.      Modul de prezentare a ofertei, inregistrate si semnate: în plic sigilat și inscripționat cu ” a nu se deschide înainte de 12.07.2016 ora 10 ”, cu mențiunea Direcția de Sănătate Publică , denumirea  obiectului  achiziției  și va conține obligatoriu :

·         Oferta tehnică care va cuprinde descrierea a ceea ce urmează a fi achiziționat în concordanță cu specificațiile din caietul de sarcini

·         Oferta financiară se va face conform caietului de sarcini atașat.Ofertele parțiale vor fi respinse.Oferta financiară va fi prezentată pentru : programul informatic  cu ajutorul căruia, să se gestioneze evidența, urmărirea și derularea contractelor de monitorizare a calității apei potabile la primării și agenți economici precum și a comenzilor ferme pentru alte prestații menționate în Ordinului MS Nr.208/2012 și va include toate costurile cu aplicația, implementarea și garanția produsului.

          De asemenea, oferta financiară trebuie să se încadreze în limita valorii estimate propuse, respective 25 000 lei fara TVA.Prețul ofertat va fi exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile aferente îndeplinirii obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

             Ofertanții vor preciza în oferta financiară și informațiile privind identificarea ”produsului ”in catalogul SEAP ( denumire „ Program informatic monitorizare contracte apa „cod CPV 48000000-8 ” Pachete software și sisteme informatice ”)

·         Ofertanții vor depune odată cu oferta financiară și următoarele documente:

- Datele de identificare ale societății : adresă, nr.de înscriere în registrul Comerțului CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertei, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic , care trebuie să aibă corespondent cu obiectul achiziției;

- Fișa de informații generale;

- Dovada deplină a dreptului de propietate asupra acestui program, a implementării și a asigurării de garanție sau, în cazul în care nu este producător, să prezinte documente din care să rezulte că are dreptul de a comercializa aceasta aplicație, de implementare și acordare a serviciilor de mentenanță; 

2.      Termenul de livrare si garantia  in concordanta cu cerintele din caietul de sarcini  .

3.      Criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut ”( cu conditia respectarii cerintelor prevazute in caietul de sarcini atasat).

4.      Informatii suplimentare se pot solicita in scris la Nr.fax 0258/834600

Click pentru a consulta invitația de participare și caietul de sarcini 

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 88 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.