ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) ’’Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate”

Nr. 9552 /23.11.2016

ANUNT nr. 9552

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si ale OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu completarile si modificarile ulterioare, Directia de Sanatate Publica a judetului Alba anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor interesati pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare aferente implementarii unui proiect - in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Cod Cod 2014R005M90P001 Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general”, Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical”.


În atenția ofertanților/partenerilor: Numărul anunțului este 9552 

Click aici pentru a descărca ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) ”Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate”


Click AICI pentru a descărca anexele aferente anunțului

Anexa 1: Model Scrisoare de intentie 

Anexa 2: Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind eligibilitatea 

Anexa 3: Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind asigurarea resurselor 

Anexa 4 : Grila de evaluare etapa de calificare a candidatilor 

Anexa 5 : Grila evaluare si selectarea ofertantilor 

Anexa 6: Fisa partenerului

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 26 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.