Anunț: achiziție directă servicii întreținere și reparații aparatură de laborator

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în loc.Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, Nr.23, CF 4331562, cont RO06TREZ00220E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, telefon 0258/835243, fax 0258/834600, intenționează să achiziționeze ”Servicii de reparare si intretinere  aparatelor de masurare, de testare si control” cod  CPV 50421000-2 prin ”Achiziție directă ”, în conformitate cu prevederile art.7 alin   ( 5 ) din Legea 98/2016.

Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor posta oferta în CATALOGUL ELECTRONIC SEAP, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuireCumpărări directeCatalog de produse/servicii/lucrări cu denumirea: operațiuni de service și întreținere.

Criteriu de adjudecare: Preţul cel mai scăzut.

Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, este 09.06.2017

Oferta trebuie să conțină:- o revizie anuală în cadrul căreia se vor efectua operatiunile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime  a aparaturii de laborator.

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 65 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.