Comunicat de Presa: Ziua Mondiala a Apei 2011


Unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 3 stabilite de ONU (in cadrul Adunarii Generale din 8 sept. 2000 in care a fost adoptata Declaratia ONU a Mileniuliu) prevede reducerea la jumătate a numărului de persoane fără acces durabil la apă potabilă şi sanitaţia de bază până în 2015. În consecinţă Decada Internaţională 2005-2015 privind acţiunea "Apă pentru Viaţă" conectează străduinţele comunităţilor locale la eforturile agenţiilor internaţionale, organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri), ale guvernelor şi ale întregii...

comunităţi mondiale, privind un element esenţial pentru sănătate şi viaţă. "Apă pentru Viaţă" prevede evenimente anuale cu ocazia Zilei Mondiale a Apei (World Water Day - WWD) din 22 martie.


Organizarea de evenimente dedicate Zilei Mondiale a Apei este necesară pentru a ne asigura că toţi decidentii din acest domeniu şi toţi cetăţenii conştientizează importanţa obiectivelor de atins.

Tema Zilei Mondiale a Apei 2011: Managementul Apelor urbane: Probleme cheie şi priorităţi de acţiune”, cu sloganul: „Apă pentru oraşe: răspuns problemelor urbane”, are scopul de a evidenţia problemele acute ale gospodăririi durabile a aprovizionarii cu apa potabila in orase şi a încuraja guvernele, organizaţiile, comunităţile şi indivizii să se angajeze activ în rezolvarea lor.

Scopul Zilei Mondiale a Apei 2011 este să concentreze atenţia internaţională asupra consecintelor creşterii rapide a populaţiei urbane, ale industrializării şi ale incertitudinilor cauzate de schimbările climatice, conflictele şi dezastrele naturale - asupra managementului apei în mediul urban.

`Obiectivele Zilei Mondiale a Apei 2011 se referă la dezbaterea aspectelor privind:


 • creşterea cererii de apă şi a serviciilor de sanitaţie în mediul urban;
 • creşterea poluării cauzate de depozitarea necorespunzătoare a deseurilor;
 • schimbările climatice şi riscurile neprevăzute implicate;
 • suprautilizarea resurselor de apă disponibile;
 • asigurarea unei adresabilităţi crescute pentru populaţia urbană săracă.


In acest context la nivel national, in limita responsabilitatilor autoritatilor de sanatate publica pentru monitorizarea calitatii apei si informarea populatiei cu privire la calitatea apei potabile si efectele asupra sanatatii vor fi abordate următoartele aspecte:


 • analiza indeplinirii responsabilitatilor producatorilor si autoritatilor locale
 • consolidarea rolului jucat de autorităţile locale şi de alţi furnizori de servicii
 • în abordarea acestor probleme.
 • Conştientizarea primăriilor şi a altor factori locali de responsabilitate în privinţa rolului jucat în asigurarea accesului constituenţilor lor la apă potabilă şi sanitaţie de calitate.


Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2011, în judeţul nostru se organizează actiuni si evenimente care includ:


 • conferinţa moderată de responsabili din sănătate pe tema dezvoltării în condiţii de euro-calitate a retelelor de apa potabila si canalizare, implicand reprezentanţi ai primăriilor orăşeneşti, ai producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă, ai staţiilor de tratare şi ai staţiilor de epurare, administratorii sistemelor de canalizare, administratorii apelelor de îmbăiere;
 • reuniune moderată de personalul medical şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale privind calitatea apei şi a canalizării (de ex. largirea spectrului de analize de calitate a apei potabile prin monitorizarea cat mai multor parametrii stipulaţi in Legea apei potabile nr.458 din 8 iulie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare), implicand reprezentanţii producătorilor/distribuitorilor şi ai publicului consumator (patronate din industria alimentară mare consumatoare de apă, organizaţii ale femeilor şi ale pensionarilor, federaţia asociaţiilor de proprietari, ONG-uri cu preocupări ecologice);
 • eveniment public: seminar şi expoziţie pe tema tratarii suplimentare a apei potabile, implicând firmele producătoare de filtre, producătorii de apă îmbuteliată (apă de masă şi apă minerală), alţi producători cu materie primă apă potabilă (băuturi ne-alcoolice, bere etc);
 • reuniune moderată de personalul medical între reprezentanţii autorităţilor publice locale şi reprezentanţii cartierelor care nu beneficiază încă de apă potabilă şi/sau canalizare.
 • intervenţii media (presa scrisă, radio, TV) ţintind protecţia/ecologizarea cursurilor de apă şi precautiile necesare la deversarea apelor menajere din zonele care nu beneficiaza de canalizare;
 • distribuire de afişe, bannere şi pliante privind igiena apei în locuri cu mare frecventare publică;
 • crosuri populare (un slogan sugerat este“Apa şi viaţă curată !”) cu distribuire de tricouri WWD 2011 şi premiate cu apă minerală/apa de masă/filtre de tratare suplimentara a apei potabile etc.


Fiecare eveniment şi fiecare voce care se va face auzită public cu această ocazie vor fi salutare pentru a capacita noi energii şi decizii în stare să corecteze situaţia actuală şi ameninţările privind accesul la apă curată şi sanitaţie decentă al concetăţenilor noştri.


FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

 • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


 • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 71 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.