Comunicat de Presa: Ziua Mondiala a Apei 2011


Unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 3 stabilite de ONU (in cadrul Adunarii Generale din 8 sept. 2000 in care a fost adoptata Declaratia ONU a Mileniuliu) prevede reducerea la jumătate a numărului de persoane fără acces durabil la apă potabilă şi sanitaţia de bază până în 2015. În consecinţă Decada Internaţională 2005-2015 privind acţiunea "Apă pentru Viaţă" conectează străduinţele comunităţilor locale la eforturile agenţiilor internaţionale, organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri), ale guvernelor şi ale întregii...

comunităţi mondiale, privind un element esenţial pentru sănătate şi viaţă. "Apă pentru Viaţă" prevede evenimente anuale cu ocazia Zilei Mondiale a Apei (World Water Day - WWD) din 22 martie.


Organizarea de evenimente dedicate Zilei Mondiale a Apei este necesară pentru a ne asigura că toţi decidentii din acest domeniu şi toţi cetăţenii conştientizează importanţa obiectivelor de atins.

Tema Zilei Mondiale a Apei 2011: Managementul Apelor urbane: Probleme cheie şi priorităţi de acţiune”, cu sloganul: „Apă pentru oraşe: răspuns problemelor urbane”, are scopul de a evidenţia problemele acute ale gospodăririi durabile a aprovizionarii cu apa potabila in orase şi a încuraja guvernele, organizaţiile, comunităţile şi indivizii să se angajeze activ în rezolvarea lor.

Scopul Zilei Mondiale a Apei 2011 este să concentreze atenţia internaţională asupra consecintelor creşterii rapide a populaţiei urbane, ale industrializării şi ale incertitudinilor cauzate de schimbările climatice, conflictele şi dezastrele naturale - asupra managementului apei în mediul urban.

`Obiectivele Zilei Mondiale a Apei 2011 se referă la dezbaterea aspectelor privind:In acest context la nivel national, in limita responsabilitatilor autoritatilor de sanatate publica pentru monitorizarea calitatii apei si informarea populatiei cu privire la calitatea apei potabile si efectele asupra sanatatii vor fi abordate următoartele aspecte:Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2011, în judeţul nostru se organizează actiuni si evenimente care includ:Fiecare eveniment şi fiecare voce care se va face auzită public cu această ocazie vor fi salutare pentru a capacita noi energii şi decizii în stare să corecteze situaţia actuală şi ameninţările privind accesul la apă curată şi sanitaţie decentă al concetăţenilor noştri.