Legislatie

ANUNȚ IMPORTANT pentru medici școlari și medici de familie


Acte normative:

  

1.     ORDINUL COMUN MECTS-MS Nr. 5298/1668 din 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu completările și modificările ulterioare;

2.     ORDINUL COMUN MTS-MS Nr. 1.058/404 din 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

3.     ORDINUL MS Nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.

4.   ORDINUL COMUN MECTS-MS Nr. 5298/1668 din 2011, ORDINUL COMUN MTS-MS Nr. 1.058/404 din 2003, ORDINUL MS Nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică.
Organizarea sistemului sanitar din România

LEGEA 95 din 2006 Republicata
Privind Reforma in Domeniul Sanatatii

ORDIN 1078 din 2010 regulamentul DSP.
Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

ORDIN Nr. 127 din 10 februarie 2009
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

LORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 229 din 30 decembrie 2008
privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publiceAccesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, soluţionarea petiţiilor

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică

ORDONANŢĂ Nr. 27 din 30 ianuarie 2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

LEGE Nr. 233 din 23 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

HOTĂRÂRE   Nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600


Expert tehnic MS privind implementarea ultimei directive de apă potabilă:

ileanavacaru@dspalba.ro -  medic primar igienă, doctor în științe medicale.

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 75 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.