ANUNȚ de recrutare Membrii în Consiliul de Administrație Naționale Unifarm S.A

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătății, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, selecționează un număr de 2 mebrii reprezentanți ai Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Unifarm S.A.

Anunțul extins cuprinzând criteriile de selecție și lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găsește pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, secțiunea Informare -> Noutăți.

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate în anunț vor fi depuse la Direcția Generală Resurse Umane și Certificare - Compartiment Încadrări Personal.

Anunț.

 

ANUNȚ Angajare Manager Spitalul Municipal Aiud

12.03.2014 - REZULTAT FINAL

Grila de Punctare a Proiectului de Management

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Aiud Nr. 19 din 29 Ianuarie 2014.

Anunț Complet....

Documente:

 

ANUNȚ de recrutare Membrii în Consiliul de Administrație SC Antibiotice Iasi S.A:

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătății, în calitate de Autoritate Contractantă, a selectat compania SC Quest Advisors SRL pentru a-i asista în procesul de selecție a unui număr de 2 membri reprezentanți ai Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al SC Antibiotice Iași SA.

Anunțul extins cuprinzând criteriile de selecție și lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii. se găsește pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro secțiunea informare Noutăți, sau pe www.questadvisors.eu.

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate în anunț vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel tărziu în data de 26.11.2013, ora 16:00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: "Procedura de recrutare - Membrii în Consiliul de Adminustrație SC Antibiotice Iași SA Nume și Prenume Candidat"., la adresa de corespondență SC Quest Advisors SRL, str. Ing. Gheorghe Balș nr. 3, et. 4, interfon Quest Advisors SRL, sector 1, cod poștal 011889 București, precum și în format electronic, pe adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


 

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE

Pentru Raportarea Morbiditatii pe anul 2013 veti folosi programele de morbiditate pentru urban si rural in functie de mediul in care se afla Cabinetul Medicului  postate pe site-ul nostru.

Pentru autentificarea cabinetului in program, folositi codurile de unitate din listele postate (FISIERELE DIN ARHIVA) ...

Pentru listat Centralizatorul in fisierul PDF centralizatorul Morbiditatii

MORBIDITATE-RURAL-2013.7z
MORBIDITATE -URBAN-2013.7z

CODURI AUTENTIFICARE CABINETE MF

Centralizatorul morbiditatii in cabinetul medicului de familie


 

Situatia monitorizarii apei potabile in comunele si orasele din judetul Alba

DSP Alba - Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

Detalii...

 
 

Concurs pentru un post de inspector clasa I, grad asistent

Direcția de Sănătate Publică Alba organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de INSPECTOR  CL. I, GRAD ASISTENT, la Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediu, din structura DSP Alba, în data de 26  IULIE 2016, ora 10, proba scrisă, la sediul DSP Alba, din Alba Iulia, B-dul: Revoluției 1989 nr. 23.

Înscrierile se fac până pe data de 20.07.2016  ora 15, inclusiv, la sediul unității.

La concurs se pot prezenta, absolvenți cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în profil juridic.

      Dosarul de înscriere va cuprinde:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

-          Copia actului de identitate;

-          Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;

-          Copia carnetului de muncă, sau după caz, Adeverinţă care atestă vechimea în specialitate, de cel puţin 1 an;

-          Certificat medical format A5, emis de medicul de medicina muncii;

-          Cazierul judiciar.

Bibliografia:

-           Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

-          Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

-          Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  sănătății.


 

 
 
 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de consilier debutant

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de consilier debutant desfășurat în 27 aprilie 2016

Direcția de Sănătate Publică Alba organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de CONSILIER DEBUTANT, la Compartimentul Administrativ și mantenanță, din structura DSP Alba.

Proba scrisă a avut loc în data de 27 aprilie 2016, ora 10, iar interviul va avea loc în 29.04.2016 ora 10, la sediul DSP Alba, din Alba Iulia, Bd-ul Revoluției 1989 nr. 23.

Click AICI pentru a vedea rezultatele probei scrise. 

 

Pagina 11 din 13

«ÎnceputAnterior111213UrmătorSfârşit»

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 9 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.