AUTORIZAȚIA DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU PROFESIA DE FIZITERAPEUT NU MAI POATE FI ELIBERATĂ DE CĂTRE D.S.P.

Autorizaţiile de liberă practică eliberate de D.S.P. îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii.C.F.R. NR. 5/2018, respectiv până la data de 12.05.2018, potrivit art. 2 din hotărâre.

În conformitate cu prevederile art.11din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România,”prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:


Citeşte mai mult: AUTORIZAȚIA DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU PROFESIA DE FIZITERAPEUT NU MAI POATE FI ELIBERATĂ DE CĂTRE D.S.P.

 
 
 
 

ANUNŢ: ÎN ATENŢIA UNITĂŢILOR SANITARE DIN JUDEŢUL ALBA

  • CABINETE MEDICALE DE FAMILIE
  • CABINETE STOMATOLOGICE
  • CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE
  • FARMACII
  • LABORATOARE


Vă aducem la cunostinţă că, în conformitate cu Legea 226/2009, privind organizarea si funcţionarea statisticii oficiale in România, aveţi obligativitatea să raportaţi către DSP ALBA, darea de seamă privind activitatea unităţii sanitare , pe perioada 01 ianuarie -  31 decembtie 2017.
Datele vor fi transmise atât electronic cât şi pe suport de hârtie, ştampilat şi semnat.Termenul de raportare pentru transmiterea machetei excel pe e-mail cat si pentru formularul pe hartie este 08 Ianuarie 2018,   

Formularul necesar pentru listat, cât şi macheta în excel pentru transmis pe e-mail,pot fi descărcate de pe site-ul DSP ALBA 

După completare macheta Excel va fi trimisă pe adresa de E-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Descarcare documente raportare:

Macheta Raportare (document Excel) - CLICK

Formularul pentru Listat (document Word) - CLICK

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ALEXANDRU SINEA 

 
 

Strategia Județeană de Sănătate 2017 – 2020

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba și-a lansat, vineri, Strategia județeană de sănătate 2017 – 2020, între prioritățile acesteia numărându-se și îmbunătățirea sistemului sanitar, prin dezvoltarea unui Centru de Recuperare Medicală în orașul Zlatna, înființarea unui centru multifuncțional la Ocna-Mureș, în locul fostului spital, extinderea Ambulatoriului de Specialitate la Spitalul Municipal Blaj și dezvoltarea de servicii medicale de urgență la Sebeș.


Citeşte mai mult: Strategia Județeană de Sănătate 2017 – 2020

 

Concurs pentru un post de inspector clasa I, grad asistent

Direcția de Sănătate Publică Alba organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de INSPECTOR  CL. I, GRAD ASISTENT, la Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediu, din structura DSP Alba, în data de 26  IULIE 2016, ora 10, proba scrisă, la sediul DSP Alba, din Alba Iulia, B-dul: Revoluției 1989 nr. 23.

Înscrierile se fac până pe data de 20.07.2016  ora 15, inclusiv, la sediul unității.

La concurs se pot prezenta, absolvenți cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în profil juridic.

      Dosarul de înscriere va cuprinde:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

-          Copia actului de identitate;

-          Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;

-          Copia carnetului de muncă, sau după caz, Adeverinţă care atestă vechimea în specialitate, de cel puţin 1 an;

-          Certificat medical format A5, emis de medicul de medicina muncii;

-          Cazierul judiciar.

Bibliografia:

-           Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

-          Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

-          Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  sănătății.


 

 
 
 

Pagina 11 din 13

«ÎnceputAnterior111213UrmătorSfârşit»

FAX RECLAMAȚII

0258.834.600

Situația plăților zilnice

Click aici pentru descărcare fișier*.

*pentru vizualizare aveți nevoie de Microsoft Excel sau Microsoft Excel Viewer.

Program Audiente

  • Director Executiv:

Ec. ALEXANDRU SINEA

Miercuri 10:00 - 12:00


  • Director Executiv Adjunct Economic:

Ec. GABRIELA TODEA

Miercuri 12:00 - 14:00Online

Avem 80 vizitatori online
Copyright © 2018 Directia de Sanatate Publica Alba. Toate drepturile rezervate.