Știri și media


Ministerul Sănătății, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătăți, a lansat Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019-2030.

Planul a fost elaborat în concordanţă  cu „Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale”, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în anul 2016.

Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale urmărește crearea unui cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale.

Scopul Planului-cadru național este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora și prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament.

Au fost stabilite patru direcții strategice pentru planificarea și implementarea intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale:

 1. Informare şi comunicare: dezvoltarea unui sistem strategic și solid de informare pentru a cunoaște și înțelege situaţia epidemiologica hepatitică virală și a formula intervenții țintite. Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și conștientizare, ca element de prevenție primară
 2. Intervenții cu impact:
 • Asigurarea accesului universal și gratuit la servicii de calitate pentru prevenirea transmiterii hepatitelor virale
 • Asigurarea accesului universal sistematic la depistarea infecției cu virusuri hepatitice prin implementarea unor măsuri și campanii sistematice la nivel național de depistare
 • Asigurarea accesului universal și gratuit la tratamentul hepatitelor virale B și C
 • Dezvoltarea serviciilor complementare tratamentului antiviral pentru pacienții cu complicații și comorbidități

 Furnizarea echitabilă a serviciilor: cele mai eficace metode pentru furnizarea serviciilor către populații vulnerabile din zone geografice diverse cu accent pe echitate, pentru maximizarea impactului și a calității

 1. Cadrul de furnizare şi bugetare a serviciilor:
 • Programe de screening pentru grupurile populaționale expuse la risc
 • Instruirea furnizorilor de servicii
 • Realizarea de rețele integrate de furnizori de servicii
 • Dezvoltarea și utilizarea de instrumente de contractare a serviciilor și produselor medicale

„Romania a facut  paşi importanţi în lupta cu  hepatita C, asigurând acces la terapii inovatoare cu o rată foarte mare de vindecare. Însa,  lupta continua. De aceea, am considerat extrem de importantă realizarea unei strategii naţionale care să cuprindă totalitatea măsurilor pe care trebuie să le avem în vedere, astfel încât să câştigăm această batalie”, a delarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Implementarea Planului-cadru național va fi realizată în parteneriat cu principalii actori implicați în prevenirea, supravegherea, controlul și managementul hepatitelor virale (parteneri guvernamentali, societăți medicale profesionale,  parteneri din societatea civilă) iar pentru îndeplinirea obiectivelor Planului-cadru național se vor elabora periodic planuri de acțiune și se va dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare.

Implementarea Planului-cadru va fi coordonată din punct de vedere al deciziei strategice de către un comitet de coordonare intersectorial (cu o secțiune decizională și una de consultare publică), iar din punct de vedere tehnic, de un comitet tehnic multidisciplinar format din profesioniști de diferite specialități medicale, juriști și economiști și care va avea rol de analiză, evaluare și planificare.

Planul-cadru național va dispune de un mecanism de monitorizare și evaluare, în baza căruia Comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementării și va putea recomanda Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătățire a controlului acestei boli la nivel populațional.Ziua Europeană Împotriva Obezității (ZEIO) este o platformă de campanie a Asociației Europene pentru Studiul Obezității, cea mai importantă organizație europeană responsabilă de cercetarea în domeniul obezității. Cu ocazia ZEIO, comunitățile din sănătate, cele ale pacienților și cele politice își adună forțele pentru a crește gradul de informare și conștientizare în ceea ce privește obezitatea și multe aIte afecțiuni asupra cărora aceasta are impact.

ZEIO a avut loc pentru prima dată în 2010, iar de atunci se desfășoară în fiecare an în a treia sâmbătă a lunii mai.

Tema pentru 2019 este Împreună Împotriva Obezității, iar sloganul este Să acționăm pentru un viitor mai sănătos ! Scopul campaniei este creșterea numărului de persoane informate în privința riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă supragreutatea, a nutriției echilibrate, precum și a gradului de informare a profesioniștilor din sănătate asupra problematicii obezității și metodelor de management al pacienților cu obezitate.

Mai multe rapoarte științifice au arătat că, în cazul în care obezitatea și supragreutatea continuă să crească în ritmul alarmant de până acum, acest fenomen va afecta mai mult de jumătate din cetățenii europeni până în anul 2030. În unele țări, procentul ar putea ajunge la 90%.
Printre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mici ponderi ale obezității în 2014 în rândul populației cu vârsta de 18 ani și peste s-au înregistrat în România (9,4%) și Italia (10,7%), înainte de Olanda (13,3%), Belgia și Suedia (ambele 14,0%). La polul opus al scalei, obezitatea a afectat mai mult de 1 din 4 dintre adulții din Malta (26,0%), și aproximativ 1 din 5, în Letonia (21,3%), Ungaria (21,2%) și Estonia (20,4%).

Urmărind evoluția prevalenței obezității la adulți la noi în țară în perioada 1975-2016, se observă o tendință anuală de creștere a acesteia, de la 8,3% în 1975 la 22,5% în 2016.
Printre activitățile propuse pentru anul acesta se numără informarea populației cu privire la obezitate și riscurile ei, transmiterea materialelor informative despre campanie, seminarii, mese rotunde cu profesioniști din domeniul sănătății.
În România, ZEIO este susținută de direcțiile de sănătate publică județene, inspectorate școlare, organizaţii neguvernamentale, companii, mass-media, personalităţi ale vieţii publice şi jurnalişti.

Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură coordonarea la nivel naţional a acestei campanii.

Informații suplimentare găsiți pe website: https://dspalba.ro/evenimente/, https://dspalba.ro/evaluarea-si-promovarea-sanatatii/ghiduri-si-metodologii/ și pe conturile facebook Direcția de Sănătate Publică Alba și Promovarea Sănătății Alba .“Cunoaște-ți valorile presiunii arteriale!”

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului.Alba, în colaborare cu rețeaua de medicină primară (medici de familie, medici școlari, asistenți medicali comunitari și școlari) și Unități Administrativ Teritoriale organizează în perioada 17-24 mai 2019, activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei, referitoare la hipertensiunea arterială.

Hipertensiune arterială reprezintă o provocare globală de sănătate, dată fiind prevalența ridicată și comorbiditatea cardiovasculară și renală asociată, fiind principalul factor de risc pentru deces şi disabilitate la scară globală, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Societăţii Internaţionale de Hipertensiune.

Se estimează că hipertensiunea arterială a fost responsabilă pentru 9.4 milioane decese şi 162 milioane ani de viaţă pierduţi în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale şi insuficienţa cardiacă, 13% dintre decese la scară globală şi peste 40% dintre decesele la persoanele cu diabet.

În prezent HTA a atins dimensiuni epidemice. Numărul persoanelor cu HTA a crescut de la 600 milioane în 1980 la aproape 1 miliard în 2008 și ca urmare a procesului de creştere a populaţiei şi a fenomenului de îmbătrânire se estimează o creştere de până la 1,56 miliarde în 2025.
În România a fost derulat în anul 2016 studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalenţă a hipertensiunii arteriale de 45,1% în rândul populaţiei adulte. Conform studiului 80,9% dintre adulţii hipertensivi ştiau că suferă de această boală, în timp ce restul de 19,1% au fost diagnosticaţi cu ocazia studiului. Aceasta înseamnă că aproximativ 1 din 5 români cu hipertensiune arterială nu este conștient de această condiție, fiind expus unor riscuri importante în ceea ce priveşte starea de sănătate, generate de lipsa unei îngrijiri adecvate, care să asigure controlul eficient al afecţiunii.
În ultimii ani, rata de cunoaştere a hipertensiunii arteriale a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă, crescând succesiv, de la 44,3% în anul 2005 (SEPHAR I), 69, 55% în 2012 (SEPHAR II), la 80,9% în anul 2016 (SEPHAR III).

România rămâne totuși în topul ţărilor cu risc cardiovascular ridicat, iar rezultatele SEPHAR III confirmă, încă o dată, că hipertensiunea arterială, alături de ceilalţi factori de risc cardiovascular reprezintă probleme majore la nivelul sănătăţii populaţionale.

Hipertensiunea arterială, factor de risc major pentru boala coronariană și AVC creează o presiune majoră asupra sistemului de sănătate. În România, conform celor mai recente estimări ale WHO, DALYs(000) a fost de 149.0 la ambele sexe, cu 69.1 la sexul masculin și 79.9 la sexul feminin.
Este îmbucurător însă faptul că numărul persoanelor care au hipertensiune arterială şi au fost diagnosticate, precum şi al celor aflate sub tratament şi sub control terapeutic creşte de la an la an.
Eforturile se concentrează în prezent pe conceperea şi implementarea unor programe de prevenţie, diagnosticare precoce şi control pe termen lung.

Cu acest prilej, promovăm sloganul “Cunoaște-ți valorile presiunii arteriale!” și materialele informative propuse de Liga Mondială şi Societatea Internaţională pentru Hipertensiune, aflate pe website-ul http://www.whleague.org precum şi materialele elaborate de CNEPSS-CRSP Cluj.
Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel naţional a acestei campanii.

La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății, website: https://dspalba.ro/evenimente/, https://dspalba.ro/evaluarea-si-promovarea-sanatatii/ghiduri-si-metodologii/, conturi facebook Direcția de Sănătate Publică Alba și Promovarea Sănătății Alba .

Susţineţi Campania de Prevenire a Hipertensiunii Arteriale!
Contribuiţi la creşterea gradului de conştientizare a riscurilor hipertensiunii arteriale!
“Cunoaște-ți valorile presiunii arteriale!”Alăturat, anexăm lista cu medicii care au de ridicat atestate de studii complementare, în urma promovării examenului de evaluare organizat de Ministerul Sănătății în sesiunea 07 noiembrie 2018.

Certificatele se pot ridica de la sediul DSP Alba, Str. Mușețelului, nr. 2 , etaj 3.

Telefon – 0727310594

Click pentru a vedea LISTA 


aparat01-1.jpg

În perioada 6-17 mai 2019, Direcția de Sănătate Publică prin Compartimentul Epidemiologie va derula activități specifice în toate unitățile sanitare cu paturi din județ, în cadrul Campaniei SALVEAZĂ VIEȚI: Igiena Mâinilor.

Amintim că DSP Alba, în colaborare cu unitățile sanitare din județ, celebrează în data de 5 mai 2019, campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.

Iniţiativa anuală „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” este parte a efortului major global coordonat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care îndrumă profesioniştii din domeniul sănătăţii să-şi îmbunătăţească igiena mâinilor şi să sprijine astfel prevenirea infecţiilor asociate asistenței medicale (IAAM).

În acest an, tema campaniei este: Îngrijirea curată pentru toți – este în mâinile voastre.
!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019