ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE POCUCLICK pentru detalii

CERERE INSCRIERE PENTRU SELECTIA DOSARELOR POCUCLICK pentru detalii

CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

 Lista AAPL recrutare si selectie POCU 122607CLICK pentru detalii

Adresa selectie POCU 122607CLICK pentru detalii!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019