Anunțuri


Certificate medicale tip A5, unități de recuperare medicală pentru copii cu dizabilități și unități de îngrijiri paleative

Eliberarea certificatului medical tip A 5, în județul Alba, necesar pentru dosarul de la SEC, respectiv SEOSP, se face de către medicii de specialitate din urmatoarele unitati abilitate de catre DSP sa elibereze certificate;

 1. Spitalul Judetean de Urgenta Alba;
 2. Spital Municipal  Aiud
 3. Spital Municipal Blaj;
 4. Spital Municipal Sebes;
 5. Spital Orasenesc  Cugir;
 6. Spital Orasenesc Abrud;
 7. Spital Orasenesc Campeni;
 8. Spitalul de Boli  Cronice Campeni;
 9. Spitalul de Pneumo-Ftiziologie Aiud;
 10. SC.Terra Aster SRL;
 11. SC.Clinimed SRL;
 12. SC.Saga SRL;
 13. SC.Medisol SRL
 14. SC. Centrul Medical Royalmed SRL  
 15. SC.CMC Praxis SRL
 16. CENTRU DE RECUPERARE IN REGIM DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI PRIETENII MARIEI BEATRICE”

De asemenea va informam că în judetul Alba, unitatile de recuperare medicală pentru copii cu dizabilitati sunt:

 1. Organizatia Centrul de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia: Centrul de recuperare în regim rezidential Alba Iulia Centrul de recuperare în regim de zi Alba Iulia
 2. Asociatia „UN SINGUR PAS”-Aiud;
 3. Asociatia „MARIA BEATRICE”- Alba Iulia
 4. Societatea comerciala „:  DANO VITA VASI  srl.-Blaj

În ceea ce privește eliberarea Fișelor psihologice de către psihologice, s-a comunicat acestora necesitatea eliberarii acestor fișe conform  Ordinului 1305/2016

În judetul Alba avem urmatoarele unitati de îngrijiri paleative:

1. În cadrul spiatalului de Urgență Alba iulia exista un compartiment in cadrul sectiei de oncologie

2. SC”PALIASERV” SRL cu autorizațe de ingrijiri paleative la domiciliu pentru dr. Roșiu Ariana, cu competență în îngrijiri paleative;

3. Asociația HOSPICE ELIANA” comuna Ciugud, sat Hăpria.Proiect: Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate sărăciei și a excluziunii sociale, POCU 375/4/22/122607


Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor mediator sanitar și rezultatul selecției dosarelor depuse pentru recrutarea specialiștilor asistenți medicali comunitari – grup țintă în echipa comunitară integrată, sesiunea august-septembrie 2019.


ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE POCUCLICK pentru detalii

CERERE INSCRIERE PENTRU SELECTIA DOSARELOR POCUCLICK pentru detalii

CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

 Lista AAPL recrutare si selectie POCU 122607CLICK pentru detalii

Adresa selectie POCU 122607CLICK pentru detalii


Acte necesare obţinerii codului de parafă

 • Copie certificat membru de la Colegiul Medicilor,cu viza la zi
 • Adeverinţă de la locul de munca sau copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor dacă este cabinet privat,sau dupa caz,copie contract prestări servicii şi copie cod fiscal
 • Formular de obtinere/inscriere in Registrul Naţional al Medicilor(se găseşte la sediul DSP)
 • Copie diplomă licenţă
 • Copie certificat medic specialist
 • Copie Certificat de medic primar (unde este cazul);
 • Copie Atestat de studii complementare (unde este cazul).
 • Copie C.I.
 • Copie certificat casătorie(unde este cazul)
 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale        (se găseşte la sediul DSP)
 • Actele se depun la Biroul R.U.N.O.S al D.S.P.ALBA!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019