Anunțuri


APEL DE SELECȚIE: Participare la stagii de lucru/conferințe, în cadrul proiectului ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”Proiect: Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate sărăciei și a excluziunii sociale, POCU 375/4/22/122607


Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor mediator sanitar și rezultatul selecției dosarelor depuse pentru recrutarea specialiștilor asistenți medicali comunitari – grup țintă în echipa comunitară integrată, sesiunea august-septembrie 2019.


ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE POCUCLICK pentru detalii

CERERE INSCRIERE PENTRU SELECTIA DOSARELOR POCUCLICK pentru detalii

CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

 Lista AAPL recrutare si selectie POCU 122607CLICK pentru detalii

Adresa selectie POCU 122607CLICK pentru detalii


Acte necesare obţinerii codului de parafă

 • Copie certificat membru de la Colegiul Medicilor,cu viza la zi
 • Adeverinţă de la locul de munca sau copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor dacă este cabinet privat,sau dupa caz,copie contract prestări servicii şi copie cod fiscal
 • Formular de obtinere/inscriere in Registrul Naţional al Medicilor(se găseşte la sediul DSP)
 • Copie diplomă licenţă
 • Copie certificat medic specialist
 • Copie Certificat de medic primar (unde este cazul);
 • Copie Atestat de studii complementare (unde este cazul).
 • Copie C.I.
 • Copie certificat casătorie(unde este cazul)
 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale        (se găseşte la sediul DSP)
 • Actele se depun la Biroul R.U.N.O.S al D.S.P.ALBA!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019