Campania „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!” – Ianuarie 2020

#Tema: Sănătate mintală 

#Scopul campaniei: creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a profesioniștilor din asistența medicală primară privind problematica sănătății mintale 

#Obiectivele campaniei:

 • informarea populaţiei generale privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul tulburărilor mintale,
 • conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor,
 • creșterea accesului la informații pentru:
 • îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării persoanelor cu tulburări mintale
 • aplicarea testelor de screening în cabinetele medicilor de familie.

#Grupuri țintă:

 1. Profesioniștii din rețeaua de medicină primară (medicii de familie și asistenții medicali din cabinetele MF)
 2. Populația generală (ex: consilierii școlari, diriginții claselor, părinții elevilor, personalul centrelor de sănătate mintală, etc).

#Activități:

👉Sesiuni de informare, seminarii, mese rotunde sau grupuri de lucru pentru populația generală și personalul din asistența medicală primară;

👉Intervenții mass-media pentru populația țintă;

👉Elaborare de rapoarte de evaluare a nevoilor de îngrijiri ale pacienților;

👉Elaborarea de recomandări de îmbunătățire a accesului, organizării și coordonării îngrijirilor, care să fie transmise autorităților responsabile;

👉Diseminarea de materiale informative pe web site-ul DSP și persoanelor din grupurile țintă ale campaniei;

👉Transmiterea către autoritățile responsabile a recomandărilor de îmbunătățire a accesului, organizării și coordonării îngrijirilor celor afectați de boli mintale.


COMUNICAT DE PRESĂ: Campania „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!”

Ianuarie 2020

Sănătatea mintală reprezintă o componentă fundamentală a sănătăţii individuale și a „stării de bine”, descriind nu numai absența bolii, ci și capacitatea unui individ de a se integra cu succes în viața familială, socială și profesională.

Spre deosebire de afecțiunile somatice, identificarea și intervenția timpurie în cazul tulburărilor neuropsihice sunt mai dificile din cauza unor factori precum natura subiectivă a acuzelor și  teama stigmatizării. Tulburările mintale constituie una dintre cauzele principale ale poverii bolii și ale anilor de sănătoasă pierduți (disability-adjusted life years, DALY), afectând calitatea vieții.

În anul 2018, în România, ponderea pacienților cu tulburări mintale și de comportament a fost de 2445 cazuri la 100.000 de locuitori.

Direcţia de Sănătate Publică Alb, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Asociația Medicilor de Familie Alba Asclepios, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Unități Administrativ Teritoriale cu asistență medicală comunitară și școlară, Direcții/Servicii de Asistență Socială, organizează în luna ianuarie campania cu temaSănătate mintală

Scopul campaniei: creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a profesioniștilor din asistența medicală primară  privind problematica sănătății mintale

Grupurile țintă ale campaniei sunt: Populația generală și Profesioniștii din asitența medicală primară

Sloganul campaniei este: „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!”

Obiectivele campaniei:

 • informarea populaţiei generale privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul tulburărilor mintale,
 • conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor,
 • creșterea accesului la informații pentru:
  • îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării persoanelor cu tulburări  mintale
  • aplicarea testelor de screening în cabinetele medicilor de familie.

La nivel județean se vor organiza evenimente de informare despre problematica tulburărilor mintale și de conștientizare a necesității realizării unui management adecvat al acestora.

Ministerul Sănătăţii asigură finanţarea și coordonarea organizării campaniei.

Website: www.dspalba.ro!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019