Caravana Sănătății

PROIECT

”CARAVANA SĂNĂTĂȚII ÎN JUDEȚUL ALBA!”

Coordonator proiect

Director Executiv Adjunct Sănătate Publică

Dr. Dreghici Popa Daniela

SCOP: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei la nivelul județului Alba prin ghidarea factorilor de decizie și a altor  persoane interesate în asumarea responsabilităţii în vederea implementării programelor naționale de sănătate și acoperirii cu servicii de sănătate a tuturor comunităților din județ.

DIRECȚII DE ACȚIUNE:

 1. Întărirea acţiunii comunitare prin împuternicirea comunității;
 2. Construirea de politici de sănătate publică la nivel local prin implicarea autorităților publice locale și a UAT-urilor;
 3. Crearea de medii de suport prin dezvoltarea unor echipe multidisciplinare la nivelul comunităților;
 4. Dezvoltarea abilităţilor personale prin activități de educație pentru sănătate;
 5. Reorientarea servicilor de sănătate cu accent pe asistența medicală primară.

OBIECTIV GENERAL: Eficientizarea implementării programelor naționale de sănătate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea grupelor eligibile prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare şi a grupelor populaţionale la risc (PN I – Program Naţional de Vaccinare). Creșterea acoperirii vaccinale până la valorile recomandate de OMS;
 2. Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă (PN II – Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă );
 3. Reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat (PN IV – 1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș –Papanicolau la populația feminină eligibilă în regim de screening);
 4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc (PN V – Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate);
 5. Îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei și copilului (PN VI: Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului).

GRUP ȚINTĂ: populația generală

SLOGAN: ”SĂNĂTATE PENTRU MOȚI SĂNĂTATE PENTRU TOȚI!”

ACTIVITĂȚI:

PARTENERI:

 • Instituția Prefectului Alba
 • Consiliul Județean Alba
 • Unități Administrativ Teritoriale
 • Inspectoratul Școlar Județean Alba
 • CJRAE
 • Unități școlare
 • SPAS/DAS în comunitățile urbane
 • Partenerii din proiectul ”Apa izvor de sănătate”
 • Asociații profesionale: Colegiul Medicilor, Asociația Medicilor de Familie Asclepios, OAMGMAMR Alba
 • Mass media locală, Rețele de socializare, website
 • Entități private din domeniul medical

INDICATORI DE EVALUARE:

Obiectiv I:

Indicatori fizici:

 • Număr personal medical implicat
 • număr de vaccinări:
 • număr de activităţi desfăşurate

Indicatori de eficienţă:

 • cost mediu estimat/vaccinare
 • cost mediu estimat/activitate desfăşurată

Indicatori de rezultat:

 • acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul naţional de vaccinare la vârstele de 12 luni: 95%;
 • acoperirea cu antigenele din vaccinurile opţionale la grupurile la risc incluse în program: 50%.

Obiectiv II:

 • Număr personal medical implicat
 • Nr. intervenții de monitorizare a sănății copiilor
 • Nr. școli și grădinițe evaluate

Obiectiv III.:

 • Număr personal medical implicat
 • Număr de femei testate
 • Număr femei beneficiare de campania IEC

Obiectiv IV:

Număr personal medical implicat: 1 medic, 52 asistenți medicali comunitari și 5 mediatori sanitari.

 • Intervenții pentru un stil de viaţă sănătos:
 • Număr Campanii de informare, educare, comunicare destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului Organizației Mondiale a Sănătății: 2
 • Număr beneficiari

1.2. Intervenții IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale

 • Număr campanii locale: 4
 • Număr beneficiari:

1.3. Intervenții la copii și adolescenți:

 • Număr școli și gradinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli
 • Număr beneficiari

1.4. Organizarea și desfășurarea   de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile:

 • Număr intervenții IEC
 • Număr beneficiari intervenții

Obiectiv V:

 • Număr personal medical implicat:
 • Număr gravide care beneficiază de asistență medicală comunitară
 • Număr sugari beneficiari ai serviciilor de asistență medicală comunitară
 • Număr femei eligibile pentru screening-ul de cancer de col uterin beneficiare de asistență medicală comunitară.

 

ECHIPA DE PROIECT:

 • Zona Alba Iulia, Zlatna: Elena Sava – medic primar epidemiolog, Master Management Sanitar, dr. Ileana Văcaru, medic primar igienă, doctor în Științe Medicale, dr. Olimpia Candrea medic primar medicină generală, master management sanitar (organizare workshop);
 • Zona Aiud, Ocna Mureș: Ofelia Oniga – medic primar epidemiolog, dr. Ileana Văcaru, medic primar igienă, doctor în Științe Medicale, dr. Olimpia Candrea medic primar medicină generală (organizare workshop);
 • Zona Blaj: Elena Sava – medic primar epidemiolog, Master Management Sanitar, dr. Ileana Văcaru, medic primar igienă, doctor în Științe Medicale, dr. Olimpia Candrea medic primar medicină generală, Master Management Sanitar, (organizare workshop);
 • Zona Sebeș, Cugir: Elena Sava – medic primar epidemiolog, dr. Ileana Văcaru, medic primar igienă, doctor în Științe Medicale, dr. Olimpia Candrea  medic primar medicină generală, Master Management Sanitar, (organizare workshop);
 • Zona Munților Apuseni: Elena Costea – medic primar epidemiolog dr. Ileana Văcaru, medic primar igienă, doctor în Științe Medicale, și dr. Olimpia Candrea – medic primar medicină generală, Master Management Sanitar.

 

COLABORATORI

 1. Cardiologie:

Dr. Ioana Ciucă

Dr. Horea Cristescu

 1. Gastroenterologie:

Dr. Traian Gligor

 1. Ginecologie:

Dr. Ismail Mostafa

Dr. Ștefan Cibian

Dr. Gabriela Paina

 1. Endocrinologie: Anca Răchieru!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019