Cursuri, examene, concursuri

ANUNȚ CONCURS REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR, ID – 393098 -COMPARTIMENT STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Anunț Concurs REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR, ID – 393098 -COMPARTIMENT STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂBibliografie și TematicăFormular de ÎnscriereFișa Postului

ANUNȚ CONCURS INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT – INGINER INGINERIA ALIMENTULUI (1 POST)

Anunț concurs + tematicaFormular de Înscriere ConcursRezultate Selecție Dosare Concurs

ANUNȚ CONCURS MEDIC ȘEF LABORATOR – MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE LABORATOR ÎN CADRUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN CADRUL DSP ALBA

Anunț concurs + tematica

ANUNȚ CONCURS MEDIC ȘEF LABORATOR – MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR ÎN CADRUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN CADRUL DSP ALBA

Anunț concurs + tematica

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA (CFZRO) ORGANIZEAZĂ EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI SPECIALIST, RESPECTIV PRINCIPAL PENTRU ANUL 2023, CONFORM PREVEDERILOR DIN METODOLOGIA-CADRU DIN 2022 DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE OBȚINERE A GRADELOR PROFESIONALE PENTRU FIZIOTERAPEUȚI, APROBATĂ PRIN ORIDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 3931/2022, PUBLICAT ÎN M. OF. NR. 9 DIN 5 IANUARIE 2023 („METODOLOGIA-CADRU„)

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERIITEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE LABORATOR, (PERSONAL CONTRACTUAL 1 NORMA ÎN CADRUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN STRUCTURA DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ALBA

Anunț Concurs Medic SpecialistTematica pentru concursul de medic șef laborator (Medicină de Laborator)

ANUNT CONCURS 1 POST REFERENT SERVICIUL CONTROL IN SANATATE PUBLICA – 31.08.2023

Detalii aiciREZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURSREZULTAT PROBA SCRISĂREZULTAT FINAL

PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATUL ALEGERII PRIN VOT A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ALEȘI SĂ FACĂ PARTE DIN CADRUL COMISIEI PARITARE CE SE VA CONSTITUI LA NIVELUL DSP ALBA

Detalii aiciDecizie componenta nominala Comisie paritara

ANUNȚ CONCURS 1 POST (1/2 NORMĂ) MEDIC PRIMAR MEDICINĂ GENERALĂ – 24.04.2023

Detalii aici

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – 30.03.2023

Detalii aici

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – 28.09.2022

Detalii aici

ANUNȚ CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT – 1 POST

Detalii AICIREZULTAT PROBĂ SCRISĂREZULTAT FINAL CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNȚ EXAMEN COMPARTIMENT EVALUAREA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII – PENTRU OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUȚIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Detalii AICIREZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN COMPARTIMENT EVALUAREA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII Detalii AICIREZULTAT FINAL EXAMEN COMPARTIMENT EVALUAREA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII Detalii AICI

ANUNȚ EXAMEN LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SP – PENTRU OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUȚIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Detalii AICIREZULTATE PROBA SCRISĂ EXAMEN LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SPREZULTATE FINALE EXAMEN LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SP

ANUNȚ EXAMEN COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ – PENTRU OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUȚIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Detalii AICIREZULTATE PROBA SCRISA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂREZULTATE FINALE EXAMEN COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ

ANUNȚ EXAMEN COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ – PENTRU OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUȚIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Detalii AICIREZULTATE PROBA SCRISĂ EXAMEN COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂREZULTATE FINALE EXAMEN COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

ANUNȚ CONCURS MEDIC PRIMAR MEDICINĂ GENERALĂ – 1/2 NORMĂ

Detalii AICI

ANUNȚ CONCURS MEDIC ȘEF LABORATOR

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ – 1 POST REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL (0,5 NORMA)

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS – 23.02.2022

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ – 1 POST MEDIC PRIMAR LABORATOR 0,5 NORMA, 1 POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 NORMA, 1 POST ASISTENT DE SPECIALITATE DEBUTANT – 1 NORMA

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS – 04.01.2022

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ – 1 POST INSPECTOR DE SPECIALITATE JURIDICĂ 0,5 NORMA, 1 POST INSPECTOR DE SPECIALITATE ECONOMICĂ DEBUTANT – 0,5 NORMA, 1 POST REFERENT DEBUTANT STUDII MEDII – 1 NORMA

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS – 10.12.2021

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 2 POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS 23.11.2021

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 1 POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT + 1 POST ASISTENT MEDCIAL GENERALIST

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS 25.10.2021

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 1 POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSAR – 1 POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Detalii AICI

ANUNȚ CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTĂ – CONSILIER ACHIZIȚII

Detalii AICI

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Detalii AICI

REZULTAT FINAL CONCURS

Detalii AICI

ANUNȚ PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Detalii AICI

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 14.04.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 10.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 17.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 18.05.2021

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 12.10.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECTIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, LA ANUNTUL DIN 12.10.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNȚ PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Detalii AICI

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 14.04.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 10.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 17.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 18.05.2021

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 12.10.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECTIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, LA ANUNTUL DIN 12.10.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 14.04.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 10.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 17.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 18.05.2021

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 12.10.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECTIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, LA ANUNTUL DIN 12.10.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 14.04.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ – 10.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 17.05.2021

Detalii AICI

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE – 18.05.2021

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 12.10.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECTIE DOSARE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, LA ANUNTUL DIN 12.10.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE MAXIMUM 6 LUNI, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ – 12.10.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARI FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 13.09.2020

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA 16.09.2020

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA 13.09.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECȚIE DOSARE 11.08.2020

Detalii AICI

ANUNȚ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 06.08.2020

Detalii AICI

RAPORT SELECTIE DOSARE ANGAJARE FARA CONCURS

Detalii AICI

ANUNT ANGAJARE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA, PANA LA 14 SEPTEMBRIE 2020

Detalii AICI

Informare Crucea Roșie

Referitoare la cursurile de prim ajutor

Detalii AICI

Anunț concurs

Click pentru detalii

Rezultate selecție dosare

Click pentru detalii

Rezultate probă scrisă

Click pentru detalii

Rezultate finale

Click pentru detalii

Examen de promovare în grad profesional imediat următor – funcționari publici

Click pentru detalii

Examen de promovare în grad profesional – personal contractual

Click pentru detalii


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook