DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SOLICITAREA DE A SE ÎNTRERUPE CARANTINA/IZOLAREA/INTERNAREA

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SOLICITAREA DE A SE ÎNTRERUPE CARANTINA/IZOLAREA/INTERNAREA

Subsemnatul…………………………………………………….identificat cu…………………………………….domiciliat în………………………………………………………………………, aflat în carantina/izolare/internare

la……………………………………………………………………….solicit, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr. 458/25.06.2020, ieşirea din carantina/izolare/internare. 

Declar pe propria răspundere că:

  • La data părăsirii spaţiului de carantina/izolare/internare sunt asimtomatic şi mă oblig să anunţ medicul de familie/ direcţia de sănătate publică de domiciliu în cazul în care voi avea simptome specifice SARS COVID.
  • Cunosc şi voi respecta MĂSURILE DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR APLICABILE stării de pandemie, aşa cum mi-au fost aduse la cunoştinţă la data părăsirii spaţiului de carantina/izolare/internare.
  • Am luat act de recomandările DSP / personal medical privind continuarea carantinei/ izolării la domiciliul personal în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, până la împlinirea unui termen de 14 zile de la data la care am devenit suspect de infectare.

Declarant, (nume şi prenume în clar, semnătura olografă)

 

 

 

Data declaraţiei

………………………………..


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook