Program și subprogram

PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE

A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

A. Obiectiv:

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.

B. Structură:


1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;


1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităților naționale:

1.1.1. Obiectiv specific: creşterea numărului persoanelor informate privind stilul de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc;

Eveniment
Săptămâna  Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin
Ziua Internațională a Bolilor Rare
Ziua Mondiala a Sănătăţii Orale
Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei
Ziua Internațională a Conștientizării Autismului
Ziua Mondiala a Sănătăţii
Săptămana Europeană a Vaccinarii
SAVE LIVES: Clean Your Hands
Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii
Ziua Europeană Impotriva Obezităţii
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Cancerului
Ziua Mondială fără Tutun
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri
Luna naţională a informării despre efectele consumui  de alcool
Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei
Saptamana  Mondiala a Alimentatiei la San
Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului
Ziua Internațională de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer
Săptămana Europeană a Mobilității
Ziua Mondială a Contracepției
Ziua Mondială anti Depresie
Ziua Națională a Alimentației si a Combaterii Risipei Alimentare
Luna Internațională de Conștientizare despre Cancerul de Sân
Ziua mondială a radiografiei
Ziua Mondială a diabetului
Ziua Națională fără Tutun
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice
Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA
Data/perioadă
21-27 ianuarie
28 februarie
20 martie
24 martie
2 aprilie
7 aprilie
20-25 aprilie
5 mai
17 mai
20 mai
27-31 mai
31 mai
26 iunie
iunie
28 iulie
1-7 august
17 septembrie
21 septembrie
16-22 septembrie
26 septembrie
1 octombrie
16 octombrie
octombrie
8 noiembrie
14 noiembrie
16 noiembrie
18 noiembrie
1 decembrie

1.1.2. Beneficiari: populaţia generală şi grupe ţintă specifice stabilite la fiecare eveniment şi conform priorităţilor naţionale identificate;

1.1.3. Indicatori de evaluare:

1.1.3.1. indicatori fizici: număr de evenimente în cadrul campaniilor IEC: 420/an( 10 pe județ);

1.1.3.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/ campanie IEC: 500 lei;

1.1.3.3. indicatori de rezultat:

1.1.3.3.1. număr beneficiari =100000;

1.1.3.3.2. număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel local =1.260/an 3/eveniment/județ);

1.1.4. Unităţi de specialitate care implementează:

1.1.4.1. I.N.S.P., prin Centrul naţional de evaluare şi promovare a stării de sănătate (CNEPSS);

1.1.4.2. D.S.P., în parteneriat cu profesioniștii din sănătate, asociaţii profesionale şi societatea civilă.

1.1.5. Metodologia intervenţiei:

1.1.5.1. INSP prin CNEPSS realizează:

1.1.5.1.1. elaborarea propunerii calendarului anual pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale şi transmiterea acestuia Ministerului Sănătăţii pentru aprobare;

1.1.5.1.2. elaborarea metodologiei derulării campaniilor naţionale/locale;

1.1.5.1.3. elaborarea de materiale de către CRSP-uri conform calendarului, consultarea DSP-urilor, pretestarea materialelor şi elaborarea propunerilor de activităţi la nivelul DSP-urilor, transmiterea propunerilor la CRSP-uri şi CNEPSS şi transmiterea pentru aprobare la DGAMSP;

1.1.5.1.4. transmiterea de către CNEPSS a materialelor aprobate către direcțiile de sănătate publică;

1.1.5.2. MS DGAMSP: avizarea materialelor campaniei și mobilizarea partenerilor la nivel national;

1.1.5.3. direcțiile de sănătate publică: proiectarea, implementarea la nivel local și raportarea realizării activităților la CRSP, CNEPSS.

1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervențiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale:

1.2.1. Obiectiv specific: creşterea ponderii populaţiei informate din grupurile ţintă privind determinanţii sănătăţii şi combaterea principalilor factori de risc;

1.2.2. Beneficiari: populaţia generală, grupuri vulnerabile, şi grupe-ţintă specifice identificate conform priorităţilor locale;

1.2.3. Indicatori de evaluare:

1.2.3.1. indicatori fizici: număr de intervenţii IEC destinate priorităților locale organizate și desfășurate la nivel local: 2.100/an (5/județ/an);

1.2.3.2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/intervenţie IEC la nivel local: 500 lei;

1.2.3.3. indicatori de rezultat:

1.2.3.3.1. număr parteneriate instituţionale funcţionale la nivel local: 2100/an;

1.2.3.3.2. număr beneficiari: 20000.

1.2.4. Unităţi de specialitate care implementează:

1.2.4.1. INSP prin CNEPSS;

1.2.4.2. direcţiile de sănătate publică, în parteneriat cu asociaţiile profesionale, autoritățile publice locale şi alți partenerii locali;

1.2.5. Metodologia intervenţiei: INSP prin CNEPSS asigură monitorizarea implementării şi raportarea rezultatelor.

1.3. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi (sustenabilitate RO19 04):

1.3.1. Obiectiv specific:

1.3.1.1. adoptarea unui comportament sanogen în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor;

1.3.2. Beneficiari: copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 – 19 ani;

1.3.3. Indicatori de evaluare:

1.3.3.1. indicatori fizici:

1.3.3.1.1. număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentația sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și scoli: 3500;

1.3.3.2. indicatori de rezultat: număr de beneficiari intervenții IEC specifice =140000

1.3.4. Unităţi de specialitate care implementează:

1.3.4.1. INSP prin CNEPSS;

1.3.4.2. direcţiile de sănătate publică în parteneriat cu școli, grădinițe, inspectorate școlare, profesioniști din sănătate, asociaţiile profesionale şi societatea civilă.

1.3.5. Metodologia intervenției:

1.3.5.1. INSP prin CNEPSS asigură monitorizarea implementării și raportarea rezultatelor;

1.3.5.2. Direcțiile de sănătate publică fundamentează, implementează și raportează evenimentele.

1.4. Organizarea si desfasurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03):

1.4.1. Obiectiv specific:

1.4.1.1. promovarea unui stil de viață sănătos în comunitățile vulnerabile prin intervenții IEC;

1.4.2. Beneficiari: populația comunităților și grupurilor vulnerabile;

1.4.3.Indicatori de evaluare:

1.4.3.1. indicatori fizici:

Număr de intervenții IEC în comunități vulnerabile: 1000/an;

1.4.3.2. indicatori de eficiență: cost mediu intervenție IEC:600 lei;

1.4.3.3. indicatori de rezultat: număr de beneficari intervenții IEC specifice=500000/an;

1.4.4. Unități de specialitate care implementează:

1.4.4.1. INSP prin CNEPSS;

1.4.4.2. direcțiile de sănătate publică prin asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari;

1.4.5. Metodologia intervenției: INSP prin CNEPSS asigură monitorizarea implementării și raportarea rezultatelor.

1.5 Promovarea unui stil de viață sănătos prin organizarea și desfășurarea de intervenții de prevenție primară și secundară pentru reducerea consumului dăunător de alcool:

1.5.1. Obiective specifice:

1.5.1.1. Dezvoltarea pe termen lung a unui sistem de servicii comunitare de sănătate mintala si generala (centre AlcoInfo) care vizeaza reducerea consumului problematic si diminuarea consecințelor negative asociate abuzului de alcool

1.5.1.2. Detecția precoce a consumului problematic de alcool, intervenții scurte pentru pacienții care au probleme ușoare sau medii și direcționarea către tratament specializat pentru cei cu probleme severe.

1.5.2. Beneficiari: pacienții unităților sanitare cu paturi.

1.5.3. Indicatori fizici:

1.5.3.1. Număr de centre AlcoInfo înființate la nivelul unităților sanitare cu paturi;

1.5.4. Indicatori de eficiență:

1.5.4.1. cost mediu/ intervenție AlcoInfo: 18 lei;

1.5.4.2. cost mediu/sesiune de instruire/participant: 300 lei;

1.5.5. Indicatori de rezultat:

1.5.5.1. Număr de beneficiari intervenții specifice AlcoInfo = 20.000/an;

1.5.5.2. Număr minim de intervenții/beneficiar = 2;

1.5.5.3. Număr de specialiști AlcoInfo instruiți = 20/an;

1.5.6. Unităţi de specialitate care implementează:

1.5.6.1. INSP prin CNEPSS în parteneriat cu Alianța pentru Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor;

1.5.6.2. Unitățile sanitare cu paturi prin specialiștii centrelor AlcoInfo, care sunt cadre medicale/asistenți sociali/ psihologi cu pregătire în domeniul adicțiilor.

1.5.7. Metodologia intervenţiei:

1.5.7.1. La nivelul centrelor AlcoInfo pacienții beneficiază de servicii specializate: screening, intervenție scurtă, extinsă, monitorizare și evaluare;

1.5.7.2. Screeningul utilizează chestionarul AUDIT, validat și recomandat de OMS;

1.5.7.3. Unitațile sanitare cu paturi prin specialiștii centrelor AlcoInfo asigură colectarea datelor, elaborarea Rapoartelor locale, transmiterea informatiilor.

1.5.7.4. INSP prin CNEPSS în parteneriat cu Alianța pentru Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor realizează elaborarea metodologiei derulării intervenției și elaborarea de materiale educaționale și sesiuni de instruire;

1.5.7.5. INSP prin CNEPSS asigură monitorizarea implementării și raportarea rezultatelor.

1.6. Activităţi complementare:

1.6.1. Obiectiv specific: asigurarea organizării şi coordonării metodologice a activităţilor;

1.6.2. Grup ţintă: neaplicabil;

1.6.3. Indicatori de evaluare:

1.6.3.1. indicatori fizici: număr activităţi coordonare/an: 5;

1.6.3.2. indicatori de rezultat: numar rapoarte implementate 5 rapoarte /an;

1.6.4. Unităţi de specialitate care implementează: INSP;

1.6.5. Metodologia intervenţiei:

1.6.5.1. INSP prin CNEPSS asigură desemnarea coordonatorilor activităţilor, asistența tehnică şi coordonarea metodologică a realizării activităţilor;

1.6.5.2. educaţie medicala continuă;

1.6.5.3. valorificarea şi diseminarea rezultatelor;

1.6.5.4. elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate;

1.6.5.5. instruirea personalului DSP de către specialiștii din INSP în vederea aplicării unitare a metodologiilor.
!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019