LISTA ACTELOR SOLICITATE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI PENTRU CONTINUAREA ACTIVITĂŢII MEDICILOR DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 67 ANI

  1. CERERE prin care medicul solicită continuarea activităţii, cu menţionarea expresă a denumirii furnizorului de servicii medicale aflat în relaţie contractuală cu C.A.S. Alba, la care doreşte să-şi continue activitatea;
  2. MEMORIUL JUSTIFICATIV al furnizorului de servicii medicale aflat în relaţie contractuală cu C.A.S. Alba, la care medicul doreşte să-şi continue activitatea;
  3. Copie de pe CERTIFICATUL DE MEMBRU C.M.R. al medicului, CU VIZA LA ZI.
  4. Copie de pe AVIZUL ANUAL (ADEVERINŢA) PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC – eliberat(ă) de C.M.R.
  5. Copie de pe ASIGURAREA PENTRU MALPRAXIS – în termen de valabilitate;
  6. ADEVERINŢE MEDICALE, eliberate de:

– medic de familie;

– medic specialist psihiatru;

  1. CERTIFICAT MEDICAL – FORMAT A5 – eliberat de medicul de medicina muncii;
  2. Copie de pe CARTEA DE IDENTITATE a medicului;
  3. Dovada scoaterii la concurs a postului în specialitatea respectivă – NUMAI ÎN CAZUL SPITALELOR PUBLICE.

COMISIA DE AVIZARE!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019