Secretariat și registratură

asigură evidența contactelor de la nivelul direcțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcția, adresa de reședință, numerele de telefon etc.);

Secretariat și registratură

asigură evidența contactelor de la nivelul direcțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcția, adresa de reședință, numerele de telefon etc.);

Secretariat și registratură

  • asigură evidența unităților și serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete și numerele de telefon ale unităților și conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu – fixe sau mobile);
  • asigură evidența contactelor de la nivelul direcțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcția, adresa de reședință, numerele de telefon etc.);
  • înregistrează lucrările transmise de conducerea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București și de serviciile din structura acestora către petenți și alte autorități, precum și cele primite la conducerea direcției și ține evidența repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;
  • înscrie în registrul specific persoanele venite în audiență la conducerea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, problemele prezentate de către acestea și soluțiile date;
  • înregistrează și ține evidența lucrărilor primite sau transmise prin fax;
  • asigură transmiterea corespondenței de la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, inclusiv modul de trimitere;
  • întocmește evidența deplasărilor în teren ale salariaților direcției de sănătate publică județene și a municipiului București;
  • păstrează secretul de serviciu;
  • îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
Category
Dep-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook