Departamentul de supraveghere în sănătate publică

este condus de un medic șef, cu pregătire profesională de medic specialist/primar în specialitatile de epidemiologie, igienă sau sănătate publică

Departamentul de supraveghere în sănătate publică

este condus de un medic șef, cu pregătire profesională de medic specialist/primar în specialitatile de epidemiologie, igienă sau sănătate publică

Departamentul de supraveghere în sănătate publică

Departamentul de supraveghere în sănătate publică este condus de un medic șef, cu pregătire profesională de medic specialist/primar în specialitatile de epidemiologie, igienă sau sănătate publică, care coordonează activitățile serviciilor de supraveghere și control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, evaluarea și promovarea sănătății, respectiv laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică, cu urmatoarele atribuții:

 

 • organizează, coordonează și monitorizează activitatea serviciilor din subordine directă;
 • organizează, coordonează și monitorizează activitatea de sănătate publică desfășurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de formă de organizare;
 • coordonează la nivel teritorial și răspunde de desfășurarea activităților de prevenire și limitare a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv în situații de risc epidemiologic;

 • coordonează și controlează modul de constituire, gestionare și reîntregire a rezervei antiepidemice județene;

 • coordonează și participă la implementarea la nivel județean a activităților prevăzute în programele naționale specifice de sănătate publică;

 • organizează activitatea de monitorizare și evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele și subprogramele de sănătate;

 • organizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor programelor specifice de sănătate de la unitățile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele și subprogramele de sănătate;

 • transmite Ministerului Sănătății propuneri privind modul de îmbunătățire a derulării programelor de sănătate la nivel local;
 • desemnează coordonatorii locali ai programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu și aprobă numirea coordonatorilor locali propuși de unitățile sanitare din subordine;
 • organizează la nivel local activitatea de management al programului de imunizări a populației eligibile, desemnată prin calendarul național de vaccinare, precum și în situațiile de risc identificate;

 • organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale din domeniul său de competență, primite de la unitățile sanitare publice sau private, și răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituțiile desemnate în acest scop;

 • aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților/activităților supuse reglementării, conform legislației în vigoare;

Category
Dep-2
Tip serviciu
Public

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook