Prelungirea activității medicilor peste vârsta de pensionare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, “medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea varstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate.
Necesitatea prelungirii activității se stabilește de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:
– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului Bucureşti”.
La nivelul Direcției de Sănătate Publică Alba s-a constituit comisia în conformitate cu prevederile art. 391 alin.( 8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de solicitare a prelungirii activităţii peste vârsta legală de pensionare se va depune la registratura Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu 30 de zile înainte de împlinirea varstei legale de pensionare sau, după caz, de expirarea avizului.
Dosarul va cuprinde:
– cerere prin care medicul solicită prelungirea activității peste vârsta de pensionare;
– copia actului de identitate;
– certificat de sănătate tip A5 care va cuprinde şi avizul neuropsihiatric;
– copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor – vizat pentru anul în curs;
– pentru medicii angajaţi în spitalele publice dosarul va cuprinde şi solicitarea unităţii sanitare ( nota de fundamentare).

Cerere prelungire activitate, după împlinirea vârstei de pensionare

ADRESĂ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 (Sediul administrativ)/ str. Mușețelului, nr. 02, et. 03 (Sediul medical)
TELEFON: 0258 835 243
E-MAIL: sanatate_publica@dspalba.ro
Programul audiențelor:
Director executiv DSP Alba, ec. jr. Alexandru Sinea:
Marți și miercuri – între 9.00 și 12.00
Director economic DSP Alba, ec. Gabriela Todea:
Joi între 10.00 și 12.00

Program de funcționare:


LUNI – JOI: 8.00-16.00
VINERI: 8.00 – 13.30