Screening pe cancer de col uterin

IV.1.1. SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A

CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTĂRII BABEŞ-PAPANICOLAOU LA POPULAŢIA FEMININĂ ELIGIBILĂ ÎN REGIM DE SCREENING

A. Obiective:

 1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat;
 2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;
 3. creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

B. Unităţi de asistenţă tehnică şi management*1):

 1. la nivel naţional: structura din cadrul I.N.S.P., denumită în continuare UATM – INSP;
 2. la nivel regional: denumite în continuare UATM – R, structurile din cadrul următoarelor unităţi sanitare:
 3. 1. Institutului Oncologic „prof. dr. I. Chiricuţă”: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Nord-Vest care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
 4. 2. Institutului Regional de Oncologie Iaşi: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Nord-Est care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 5. 3. Institutului Oncologic „prof. dr. Al. Trestioreanu”: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
 6. 4. Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Centru care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
 7. 5. Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
 8. 6. Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Sud-Vest care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
 9. 7. Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti: asigură asistenţă tehnică şi managementul pentru regiunea Sud-Est care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
 10. 8. Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”: asigură asistenţă tehnică şi managementul pentru regiunea Sud1 care grupează judeţele, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa și Prahova;
 11. 9. Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: asigură asistenţă tehnică şi management pentru regiunea Sud2 care grupează judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman.

Până la înfiinţarea comitetului naţional multidisciplinar şi multisectorial cu atribuţii în elaborarea Planului naţional integrat de control al cancerului, coordonarea metodologică naţională a subprogramului este asigurată de Comisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin*2), denumită în continuare Comisie, înfiinţată prin ordin al ministrului sănătăţii.

Notă:

* 1) atribuţiile specifice unităţilor de asistenţă tehnică şi management sunt prevăzute în anexa nr. IV.1 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;

*2) atribuţiile Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin, precum şi modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. IV.2 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.

C. Activităţi

 1. activităţi manageriale şi administrative:

1.1. informarea şi comunicarea privind condiţiile de desfăşurare a subprogramului de screening;

1.2. elaborarea raportului preliminar privind desfăşurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;

1.3. constituirea bazei de date populaţionale cuprinzînd populaţia feminină de vârstă eligibilă;

1.4. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicaţi în program;

1.5. identificarea şi selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.

 1. activităţi specifice:
 2. 1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
 3. 2. recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;
 4. 3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
 5. 4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;
 6. 5. îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;
 7. 6. educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii în screeningul pentru cancerul de col uterin;
 8. 7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform recomandărilor europene;
 9. 8. asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;
 10. 9. colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeş-Papanicolaou.
 11. Beneficiarii subprogramului:
 12. femeile în vârstă de 25-64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi femeile care au domiciliul în Romînia şi care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
 13. 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
 14. 2. sunt asimptomatice;
 15. 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
 16. nu sunt eligibile femeile care:
 17. 1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
 18. 2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
 19. 3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
 20. 4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

În sensul prezentelor norme tehnice, cazul testat Babeş-Papanicolaou reprezintă cazul eligibil care a beneficiat de acordarea serviciilor medicale specifice prevăzute la titlul C, punctul 2. subpunctele 2.1.-2.3., justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.

 1. Lista unităţilor de specialitate care implementează subprogramul
 2. Furnizorii de servicii medicale în cadrul subprogramului sunt reprezentaţi de unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, constituită din următoarele structuri sanitare:
 3. 1. centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
 4. 2. centre de recoltare a materialului celular cervical;
 5. 3. laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;
 6. 4. centre de diagnostic şi tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate în cadrul subprogramului.
 7. Procedura de constituire a reţelei, procedura de selectare a unităţilor sanitare cu paturi care organizează o reţea de screening, precum şi atribuţiile furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la punctul 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV.3 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.
 8. Implementarea activităţilor subprogramului se realizează din sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii astfel:

3.1. instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

3.2. furnizorilor de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi furnizorilor de servicii medicale privaţi, pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică*1) sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Notă:

* 1) atribuţiile specifice direcţiilor de sănătate publică în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening sunt prevăzute în anexa nr. IV.4 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta

 1. Indicatori de evaluare:
 2. indicatori fizici:
 3. 1. indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte: 1.1.1. număr de formulare eliberate;

1.1.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1şi pentru care s-au primit rezultatele din care: 1.1.2.1. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

1.1.2.2. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

1.1.2.3. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;

 1. 2. indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte: număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;
 2. 3. indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul de anatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte: 1.3. 1. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;

1.3. 2. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;

 1. 4. indicatori raportaţi de unitatea sanitară către UATM – R, şi de UATM – R către UATM – INSP:

1.4.1. număr de formulare eliberate;

1.4.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1şi pentru care s-au primit rezultatele din care:

1.4.2.1. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

1.4.2.2. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

1.4.2.3. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;

1.4.3. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;

1.4.4. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;

1.4.5. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;

1.4.6. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;

 1. 5. indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către direcţiile de sănătate publică sau după caz la UATM – INSP şi de direcţiile de sănătate publică către UATM – INSP: număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate; 2.1. cost mediu estimat/caz testat Babeş-Papanicolaou: 77 lei*1);

2.2. cost mediu estimat/management caz testat Babeş-Papanicolaou la nivelul Unităţii regionale de management: 10 lei;

2.3. cost mediu estimat/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 10 lei;

2.4. cost mediu estimat/management la nivelul Unităţii naţionale de management: 160. 000 lei/an;

3.1. rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 50%;

3.2. calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri.

 1. indicatori de eficienţă:

3.indicatori de rezultat:

Notă:

*1) contravaloarea costului pentru cazul testat Babeş-Papanicolaou în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 77lei/caz testat Babeş-Papanicolaou numai în condiţiile efectuării tuturor activităţilor prevăzute la titlul C punctul 2, subpunctele 2.1. – 2.3. demonstrate prin formularule FS1 validate şi raportate prin borderoul centralizator.

 1. Natura cheltuielilor eligibile:
 2. servicii pentru testarea Babeş-Papanicolaou a cazurilor eligibile cu formular FS1 completat în integralitate şi raportat la un tarif de 77 lei/caz testat Babeş-Papanicolaou, validat şi raportat*1) din care:
 3. 1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou: 15 lei/caz;
 4. 2. recoltare, etalare şi fixare material celular cervical: 22 lei/caz;
 5. 3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi intrepretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou: 40 lei/caz;
 6. servicii pentru activităţile de management regional: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM –R, pe baza documentelor justificative aferente:
 7. 1. cheltuielilor de management pentru unităţile sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;
 8. 2. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogramului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;
 9. 3. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;
 10. 4. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri , DVD-uri, memorie externă (USB stik);
 11. 5. cheltuielilor pentru editarea şi tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, inclusiv formularul FS1, de raportare a datelor în cadrul subprogramului necesare pentru regiunea teritorială arondată, suporturi de curs şi materiale informative pentru personalul medical şi populaţia feminină eligibilă, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor;
 12. 6. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare /evaluare, pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la întrunirile Comisiei: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;
 13. 7. cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului
 14. 8. cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional;
 15. 9. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. servicii pentru activităţile de management la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening: 10 lei/caz validat şi raportat de către UATM –R, pe baza documentelor justificative aferente:
 17. 1. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogrmului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;
 18. 2. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;
 19. 3. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri , DVD-uri, memorie externă (USB stick);
 20. 4. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare*2);
 21. 5. cheltuielilor aferente activităţii de constituire şi întreţinere a bazei de date informatice a subprogramului;

3.6. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. cheltuielile aferente funcţionării UATM – INSP pe baza documentelor justificative aferente: 4.1. cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor subprogrmului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;

4.2. cheltuielilor pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;

4.3. furniturilor de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri , DVD-uri și memorie externe (USB stick);

4.4. cheltuielilor pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor şi multifuncţionalelor;

4.5. pieselor de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale

4.6. obiectelor de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox şi multifuncţionale, mic mobilier pentru depozitare/arhivare;

4.7. cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare /evaluare pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la evenimente care au ca obiect activităţile subprogramului: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;

4.8. cheltuielilor pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului;

4.9. cheltuielilor pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional şi naţional;

4.10. cheltuielilor pentru editarea şi tipărirea de materiale informative pentru personalul medical şi populaţia feminină eligibilă, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor;

4.11. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă:

1) pentru motivarea implicării personalului medical în activităţile subrogramului, unităţile sanitare care au organizat o reţea de screening, precum şi cele care participă prin diverse structuri la acestea au obligaţia ca din fondurile obţinute per caz testat Babeş-Papanicolaou să asigure plata personalului medical implicat în implementarea activităţilor subprogramului, în situaţia în care acesta desfăşoară activităţi în afara programului normal de lucru, precum şi să achiziţioneze materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi şi orice alte produse necesare desfăşurarii activităţilor de testare Babeş-Papanicolaou.

Pentru personalul medical încadrat în instituţia care participă la activităţile subprogramului, activităţile în cadrul acestuia se desfăşoară, de regulă, în afara programului normal de lucru. Prin excepţie de la această regulă, pentru toate situaţiile în care timpul lucrat pentru realizarea testării Babeş-Papanicolaou se suprapune cu cel aferent funcţiei de bază, date fiind condiţiile şi cauzele de desfăşurare (program de lucru identic cu al unităţilor de specialitate ce implementează programe naţionale de sănătate publică), orele astfel desfăşurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiaşi zile sau, în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.

2)În cazul UATM-R, cheltuielile de deplasare internă în scopul participării la ședințe tehnice, întruniri, întâlniri ale comisiei naționale pentru prevenirea cancerului de col uterin, convocate de către MS sau UATM-INSP se pot efectua din bugetul alocat UATM-R, în limita fondurilor aprobate și separat de activitatea de management a programului, în baza documentelor justificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

H. Alte dispoziţii

 1. modelul formularului FS1 este prevăzut în anexa nr. IV.5 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;
 2. medicii de familie/medicii recoltori implicaţi în completarea secţiunilor 1 şi 2 din formularul FS1 răspund de exactitatea şi realitatea datelor completate, aplicând în acest sens pe formular semnătura şi parafa, precum şi ştampila unităţii sanitare.!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019