Tratamente în străinătate

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004 actualizat, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, inițierea de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba a procedurii de obținere a aprobării pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate se face numai pentru bolnavii care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primară de specialitate şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită și există recomandarea medicului specialist de ultim nivel că pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în România.
Dosarele sunt considerate complete atunci când conțin toate documentele menționate mai jos:
1. Cerere din partea bolnavului sau aparținătorului (depusă la Direcția de Sănătate Publică
Alba);
2. Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fișa pacientului, bilet de ieșire din spital,
analize, recomandarea medicului curant pentru tratament în străinate, etc.) depuse de către
pacient sau de către aparținător (soț/soție, ruda de gradul IV sau reprezentant legal) sau de
către bolnav la Direcția de Sănătate Publică Alba;
3. Declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
4. Procesul verbal pentru trimitere la tratament medical în străinătate completat de comisia de
specialitate teritorială în baza datelor transmise de DSP Alba;
5. Propunerile comisiei* teritoriale de specialitate cuprinzând cel puțin 3 clinici unde bolnavul
poate efectua tratamentul recomandat, furnizând și datele de contact ale acestora (adresa,
telefon, fax) ;
6. Corespondența cu clinica din străinătate (care se efectuează opțional de către DSP Alba sau pacient sau aparținător) în care să se precizeze: acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plată, numărul de cont al clinicii ;
7. Declarația pacientului că este informat asupra procedurilor medicale și a riscurilor ce pot
apărea;
8. Adresa de înaintare a Direcției de Sănătate Publică Alba către Ministerul
Sănătății în vederea aprobării finanțării tratamentului;
Dosarul complet se trimite de către Direcția de Sănătate Publică Alba la Ministerul Sănătății prin poșta militară.
9.Angajamentul scris al pacientului/aparținătorului prin care se obligă ca în 3 zile de la întoarcerea de la tratament să prezinte Direcției de Sănătate Publică Alba justificarea sumelor primite ( facturi și deconturi de la clinica unde s-a tratat). În situația decesului pacientului, familia are obligația să anunțe aceasta situație în termen de 7 zile direcției de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli;
10. Este interzisă finanțarea retroactivă a tratamentelor în străinătate efectuate de către bolnavi, care nu au avut aprobarea prealabila a comisiei Ministerului Sănătății.
• Județul Alba este arondat comisiilor teritoriale din Cluj Napoca conform OMS 50/2004;
• Persoane de contact din cadrul DSP Alba pentru trimiterea la tratament în străinătate
Dr. Butnaru Anton – telefon 0258/835243, Insp. Spec. Andone Ramona tel 0258/835244 sanatate_publica@dspalba.ro

Situația dosarelor pentru tratamente în străinătate la data de 10.03.2022 conform art. 11, din Ordinul actualizat al Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătateSituația dosarelor pentru tratamente în străinătate la data de 10.02.2023 conform art. 11, din Ordinul actualizat al Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătateSituația dosarelor pentru tratamente în străinătate la data de 10.01.2023 conform art. 11, din Ordinul actualizat al Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătateSituația dosarelor pentru tratamente în străinătate la data de 10.10.2022 conform art. 11, din Ordinul actualizat al Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătateSituația dosarelor pentru tratamente în străinătate la data de 10.08.2022 conform art. 11, din Ordinul actualizat al Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătateMinisterul Sănătăţii ORDIN Nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate + Documente Necesare

Documente utile pentru trimiterea unei categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate


CerereAcord privind prelucrarea datelor cu caracter personalDosar medical (documente medicale)

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook