Tratamente în străinătate

Dosarul de tratament medical în străinătate
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Conform prevederilor ordinului ministrului sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, inițierea de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba a procedurii de obținere a aprobării pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate se face numai după ce pacientul a parcurs și epuizat toate nivelele de asistență medicală din țară și există recomandarea medicului specialist de ultim nivel că pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în România. Dosarele sunt considerate complete atunci când conțin toate documentele menționate mai jos:
1. Cerere din partea bolnavului sau aparținătorului (depusa la Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba);
2. Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de ieșire din spital, analize,recomandarea medicului curant pentru tratament in strainate) etc.) depuse de către pacient sau de către aparținător (soț/soție, ruda de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la Direcția de Sănătate Publică Alba;
3. Declarația de consințământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
4. Procesul verbal pentru trimitere la tratament medical în străinătate completat de comisia de specialitate teritoriala* (formularul se ridică de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba) ;
5. Propunerile comisiei teritoriale de specialitate cuprinzând cel puțin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizând și datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax ;
6. Corespondența cu clinica din străinătate (care se efectuează la nivelul direcției de sănătate publică) în care să se precizeze: acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plată, numărul de cont al clinicii ;
7. Declarația pacientului că este informat asupra procedurilor medicale și a riscurilor ce pot apărea.
8. Adresa de înaintare a Direcției de Sănătate Publică Județeană Alba către Ministerul Sănătății în vederea aprobării finanțării tratamentului.
9. Angajamentul scris al bolnavului sau aparținătorului acestuia că în termen de 3 zile de la întoarcerea în ţară va prezenta Direcției de Sănătate Publică Județeană Alba documentele justificative privind utilizarea sumei aprobate pentru tratamentul în străinătate.
Dosarul complet se trimite de către Direcția de Sănătate Publică Alba la Ministerul Sănătății prin curierul direcției sau prin posta.

ADRESĂ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 (Sediul administrativ)/ str. Mușețelului, nr. 02, et. 03 (Sediul medical)
TELEFON: 0258 835 243
E-MAIL: sanatate_publica@dspalba.ro
Programul audiențelor:
Director executiv DSP Alba, ec. jr. Alexandru Sinea:
Marți și miercuri – între 9.00 și 12.00
Director economic DSP Alba, ec. Gabriela Todea:
Joi între 10.00 și 12.00

Program de funcționare:


LUNI – JOI: 8.00-16.00
VINERI: 8.00 – 13.30