Activitate

Igiena mediului

Compartimentul de igiena mediului îşi axează activitatea în jurul protejării unui mediu sanogen şi a unui habitat uman cât mai sănătos prin activităţi specifice  de monitorizare a factorilor de risc din mediul de viaţă (apă potabilă, ape îmbăiere, poluare atmosferică, intoxicaţii neprofesionale cu agenţi chimici, monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă, managementul deşeurilor medicale).
În cadrul acestui compartiment se desfăşoară şi activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi se elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare.
Activitatea compartimentului
 • Se colaborează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile
 • Se asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică.
 • Poluarea mediului, reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale lumii, ce-şi pune amprenta negativă asupra existenţei şi pune sub semnul întrebării viitorul omenirii.
 • Supravegherea calităţii apei de băut prin monitorizare continuă este una dintre cele mai importante activităţi ale acestui compartiment, o activitate continuă şi susţinută.
 • Monitorizarea zonelor de îmbăiere naturale neamenajate, prin recoltare periodică de probe de apă
 • Rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală – prin colaborare şi schimb de date cu Agenţia de Protecţie a Mediului)

Igiena alimentației

Activitatea compartimentului
1. Participă la eliberarea diferitelor acte, conform Ordinului nr.1030/2009, pentru unități care desfășoară activități cu risc în județul Alba, în domeniul alimentar:
 • autorizații sanitare
 • notificări:
  • asistență de specialitate (pentru obiective în fază de proiect: construcție, amenajare, modificări)
  • certificarea conformității (pentru obiective în funcțiune)
 • informări, notificări la diferite solicitări adresate pentru instituție, în domeniul alimentar
2. Monitorizări în cadrul Programului Naţional de Sănătate, obiectivul cu tema: “Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție”.
 • monitorizarea nivelului de iod din sarea iodatã pentru consum uman: etichetarea, analiza de laborator a sării iodate comercializate în județ.
 • monitorizarea consumului de aditivi alimentari: menționarea lor pe etichetele produselor, analize de laborator.
 • evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială: alimente pentru copii, alimente dietetice pentru scopuri medicale (diabetici, sportivi, etc.), analize de laborator
 • monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii: informarea corectă a consumatorilor (etichetare) , analize specifice (în special ceaiuri, condimente uscate, etc.) a produselor comercializate în județ
 • monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare: o categorie specială a alimentelor, care pot fi în formă de capsule (ex.vitamine), uscate (ceaiuri speciale), comercializate cu etichetare specială
 • evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele: analiza de laborator a unor ambalaje, vase utilizate pentru scop alimentar
 • monitorizarea apelor minerale și apelor de masă îmbuteliate (carbogazificate sau necarbogazificate): controlul unităților, analiza de laborator al apelor îmbuteliate
 • monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe: aceste alimente necesită notificare specială, conținutul subtanțelor adăugate sunt menționate pe etichetele acestora
 • evaluarea stării de nutriție si a alimentaţiei populației: chestinare întocmite privind obiceiurile de alimentație și despre starea de sănătate a diferitelor categorii de persoane
 • rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din jud.Harghita: în cazul unor toxiinfecții alimentare, o grupă de specialiști efectuează controale și recoltează probe pentru identificarea agentului patogen și prevenirea altor cazuri de îmbolnăviri

Igiena școlară

Activitatea compartimentului
Igiena şcolară are ca obiectiv supravegherea stării de sănătate a copiilor şi a tinerilor din colectivităţile de învatamânt şi a factorilor care o determină.
Principalele activităţi prin care se urmăreşte realizarea acestor obiective sunt:
 1. Notificarea şi autorizarea unităţilor de învăţământ: urmăreşte să evidenţieze acele elemente care contribuie la păstrarea sănătătii sau determină apariţia bolii. Pentru confortul elevilor şi al personalului didactic trebuie respectate normele igienico-sanitare impuse de Ord. M.S. 1955/ 1995.
 2. Examinări medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri, care cuprind:
  • Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examinărilor medicale de bilanţ la copii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural.
  • Evaluarea morbidităţii cronice prin disepnsarizare în colectivităţile de copii şi tineri
  • Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe
Aceste examinări medicale profilactice se efectuează prin reţeaua de medicină şcolară respectiv medicii de familie (în cazul unităţilor de copii nearondate unui cabinet medical şcolar), în conformitate cu reglementările prevăzute prin Ord. M.S. 1002/2015.
 1. Participarea la studii europene, conform metodologiei MS, privind:
 • Starea de nutriţie a copiilor din ciclul primar ”European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”
 • Evaluarea comportamentelor legate de fumat ”Global Youth Tobacco Survey (GYTS)”
 • Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS-CDC)
 • Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi
 • Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare

Medicina muncii

Medicina muncii înseamnă supravegherea stării de sănătate și a bolilor profesionale
Activitatea compartimentului:
 • Activități de consultanță și prestații de specialitate
 • Monitorizarea condițiilor igienico-ocupaționale, eliberarea notificărilor pentru unități industriale
 • Documentația necesară pentru elaborarea notificării:
 1. memoriu tehnic;
 2. planul de situație cu încadrarea în zonă;
 3. schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;
 4. actul de înființare al solicitantului;
 5. acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului;
 6. chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică.
 • Evaluarea factorilor de risc/noxe – la solicitarea diverselor unități economice prin determinări, cu aparatură modernă, în colaborare cu Laboratorul de toxicologie industrială; eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă
 • Documentație necesară pentru eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă:
 • cerere
 • raport de medicina muncii privind sănătatea lucrătorilor
 • determinări toxicologice și microbiologice în funcție de existența noxelor menționate în cerere
 • rezultatele determinărilor existente
 • Determinarea/evaluarea factorilor de microclimat
 • Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuși la pesticide
 • Consultanță de specialitate – privind supravegherea sănătății a lucrătorilor conform H.G.nr. 355/2007 și H.G.nr. 1169/2011
 • Cercetarea și declararea cazurilor semnalate de îmbolnăviri profesionale
 • Actualizarea evidenţei cazurilor de silicoză din judeţ, prin confruntarea datelor noastre cu evidenţa la nivelul medicilor de familie şi raportarea datelor obţinute, la Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
 • Verificării respectării prevederilor OUG nr. 96/2003 referitoare la protejarea angajatelor gravide în raport cu factorii de risc ocupaționali
 • Alcătuirea Comisiei de medicina muncii în caz de contestări – privind inaptitudinea angajaților pentru exercitarea profesiei
 • Programul Național II, privind protejarea sănătății si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă, factorilor de risc ocupaționali:
  1. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor;
  2. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații;
  3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena și tetracloroetilena (percloretilena);
  4. Riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul angajat în unitățile sanitare din România;
  5. Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală profesională.


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook