Registrul unic al cabinetelor medicale

Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a cabinetelor
medicale individuale particulare
 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificat de avizare a cabinetului de la
  Colegiul Medicilor ALBA/Colegiul Medicilor Dentisti ALBA;
 • Certificate de membru al C.M. / C.M.D.
  pentru medicii care lucreaza in cabinet – vizate la zi;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza cabinetul;
 • Dovada indeplinirii conditiilor minime de
  spatiu si circuite functionale, in concordanta cu serviciile
  medicale furnizate, pe specialitati.
 • Autorizatie sanitara de functionare;
Documentatia necesara inregistrarii cabinetelor de practica individuale
in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificate de membru ale unei organizatii
  profesionale pentru titular si pentru cadrele sanitare care mai
  lucreaza in cabinet; autorizatie de libera practica – daca e cazul;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza cabinetul/laboratorul;
 • Autorizatie sanitara de functionare;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt.
  activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in
  functiune a dispozitivelor medicale, in cazul serviciilor conexe
  efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si
  de aparatura medicala.
Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic pentru unitatile
medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.)
 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate SAU Certificat
  constatator (eliberat de C.C.I. in baza declaratiei pe proprie
  raspundere);
 • Certificat de avizare a societatii/punctelor
  de lucru (de la Colegiul Medicilor);
 • Certificate de membru al C.M. (C.M.D.) pt.
  medici si Autorizatii de libera practica pentru cadrele medii care
  lucreaza in societate/puncte de lucru;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza societatea si/sau punctele de lucru;
 • Certificat de cod unic;
 • Acte constitutive pt. societate si/sau
  puncte de lucru (hotarare judecatoreasca de infiintare, statut,
  contract, acte aditionale – inregistrate la R.C. etc.);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care
  sa reiasa ca societatea/punctele de lucru au – ca obiect UNIC de
  activitate – furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati
  conexe (coduri CAEN : 8621, 8622, 8623, 8690…);
 • Documente justificative care sa ateste ca
  administratorul societatii este medic sau ca, sunt medici cel putin
  1/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie.
 • Autorizatie sanitara de functionare;
Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a unitatilor
medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.) care desfasoara activitati conexe
 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate sau Certificat
  constatator (eliberat de R.C. in urma declaratiei pe proprie
  raspundere) pt. sediu/punct de lucru;
 • Autorizatii de libera practica pt. tot
  personalul sanitar care lucreaza in societate (vizate la zi);
  Certificate de membru al unei organizatii profesionale;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza societatea/punctul de lucru;
 • Certificat de inregistrare / cod unic (de la
  Registrul Comertului);
 • Acte constitutive ale societatii (statut,
  contract, acte aditionale inregistrate la Registrul Comertului etc.
  + hotarare judecatoreasca);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care
  sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea
  de servicii medicale conexe;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt.
  activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in
  functiune a dispozitivelor medicale (DOAR in cazul serviciilor
  conexe efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze
  auditive si de aparatura medicala).
 • Autorizatie sanitara de functionare;
Cerere cabinet practicăCerere cabinete particulareCerere SRLCerere conexe SRLCerere comodatCerere radiere SCMCerere Radiere CMICerere radiere LABCerere radiere punct de lucruCerere radiere societate comercială

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook