ORDIN NR. 1078 DIN 27 IULIE 2010

Atribuții

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 5 august 2010

Art. 17
CAPITOLUL III
Atribuţii specifice
VIII. În domeniul supravegherii în sănătatea publică

Departamentul de supraveghere în sănătate publică are în structură următoarele compartimente:
A. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile
B. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
C. Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii
D. Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică
E. Laboratorul igiena radiaţiilor (după caz)

C. În domeniul evaluării şi promovării sănătăţii, Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

a) asigură monitorizarea şi coordonarea programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate specifice şi de demografie de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementările europene în domeniu;
c) asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
d) propune conducerii direcţiei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultaţi din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
e) analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia acestora la populaţia din teritoriu;
f) în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu structurile specializate ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
g) se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
h) participă la colaborări interinstituţionale, la nivel judeţean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
i) primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;
j) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti privind utilizarea fondurilor specifice alocate derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile şi supraveghere demografică la nivel judeţean;
k) furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii;
l) dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale, programele naţionale şi strategiile europene;
m) elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;
n) furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;
o) elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.
În cadrul Compartimentului de evaluare şi promovare a sănătăţii funcţionează următoarele colective de activitate specifică*):
1. Supraveghere boli netransmisibile;
2. Evaluare programe boli netransmisibile;
3. Informare-educare în sănătate publică;
4. Programe de promovare a sănătăţii;
5. Demografie şi statistică.

*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic/structură organizată.
Compartimentul funcționează cu o normă și jumătate, resursă umană insuficientă pentru a acoperi cele cinci domenii de activitate specifică.


Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook