Autorizare sanitară

Acest departament gestionează procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Autorizație sanitară în baza declarației pe propria răspundere 

Documentaţia trebuie să conţină:
 • cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii.
 • declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul si/sau titularul activităţii, după caz.
 • memoriul tehnic;
 • planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
 • actul de înfiinţare al solicitantului;
 • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife, decât în cazul rezolvării în regim de urgenţă
Lista obiectivelor cărora li se aplică această procedură

Autorizație sanitară în baza referatului de evaluare

Documentaţia trebuie să conţină:
 • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
Pentru autorizarea sistemelor de apă potabilă documentaţia va mai conţine:
 • informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;
 • evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;
 • studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;
 • planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;
 • schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei
Lista obiectivelor cărora li se aplică această procedură

Certificarea conformității

Se efectuează la solicitarea clienților pentru activități existente

 • Documentaţia trebuie să conţină:
  • cerere Model
  • documente aferente specifice domeniului activităţii, (schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz; proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;)
  • memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;


Asistența de specialitate de sănătate publică

Se efectuează la solicitarea clienților pentru activități existente

 • Documentaţia trebuie să conţină:

  • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
  • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
  • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
  • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.


Documente descărcabile

ORDIN  Nr. 458/2023 din 17 februarie 2023

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populației


Adresă Casieria DSP Alba: B-dul Revoluției 1989, nr. 23 (în curtea Spitalului Județean de Urgență Alba)
Program încasări:
 • Luni-Joi: 8:30-14:00
 • Vineri:     8:30-12:30Program Depunere Documente:
 • Luni-Joi: 8:30-14:00
 • Vineri:     8:30-12:30

Modalitățile de plată sunt:

1. Cash, la casieria DSP Alba situată în sediul administrativ de la adresa: B-dul Revoluției 1989 nr. 23
2. La trezorerie, în baza facturii care se întocmește la adresa menționată la primul punct, după depunerea și acceptarea dosarului. (Dosarul se depune la sediul DSP Alba situat pe str. Mușețelului, nr. 02, et. 03, în clădirea policlinicii)
3. Virament Bancar
Plata prin virament bancar pentru contravaloarea diverselor prestații efectuate de către DSP ALBA CUI:4331562, se poate face în următoarele conturi:
– Rețete stupefiante și psihotrope: RO90TREZ23E660200203030X TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA;
– Autorizații sanitare și vize anuale: RO67TREZ0025005XXX000136 TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA;
– Asistență de specialitate, certificarea conformității, consultanță de specialitate, rezolvarea în regim de urgență, analize de laborator, expertizarea locurilor de muncă: RO06TREZ00220E365000XXXX TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA.

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook