Autorizare sanitară

Acest departament gestionează procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Autorizație sanitară în baza declarației pe propria răspundere 

Documentaţia trebuie să conţină:
 • cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii.
 • declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul si/sau titularul activităţii, după caz.
 • memoriul tehnic;
 • planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
 • actul de înfiinţare al solicitantului;
 • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife, decât în cazul rezolvării în regim de urgenţă
Lista obiectivelor cărora li se aplică această procedură

Autorizație sanitară în baza referatului de evaluare

Documentaţia trebuie să conţină:
 • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
Pentru autorizarea sistemelor de apă potabilă documentaţia va mai conţine:
 • informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;
 • evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;
 • studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;
 • planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;
 • schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei
Lista obiectivelor cărora li se aplică această procedură

Certificarea conformității

Se efectuează la solicitarea clienților pentru activități existente

 • Documentaţia trebuie să conţină:
  • cerere Model
  • documente aferente specifice domeniului activităţii, (schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz; proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;)
  • memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;


Asistența de specialitate de sănătate publică

Se efectuează la solicitarea clienților pentru activități existente

 • Documentaţia trebuie să conţină:

  • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
  • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
  • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
  • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.


ADRESĂ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 (Sediul administrativ)/ str. Mușețelului, nr. 02, et. 03 (Sediul medical)
TELEFON: 0258 835 243
E-MAIL: sanatate_publica@dspalba.ro
Programul audiențelor:
Director executiv DSP Alba, ec. jr. Alexandru Sinea:
Marți și miercuri – între 9.00 și 12.00
Director economic DSP Alba, ec. Gabriela Todea:
Joi între 10.00 și 12.00

Program de funcționare:


LUNI – JOI: 8.00-16.00
VINERI: 8.00 – 13.30