Compartimentul de audit public intern 

elaborează raportul anual al activităților de audit public intern
https://dspalba.ro/wp-content/uploads/2019/02/img-box-02.jpg

Compartimentul de audit public intern 

Title:

Description:

img-box-02-1200x798.jpg

Compartimentul de audit public intern 

elaborează raportul anual al activităților de audit public intern

Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții:

  • elaborează proiectul planului de audit public intern;
  • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
  • efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul unităților sanitare din coordonare;
  • informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
  • raportează periodic directorului executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;
  • elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății;
  • raportează imediat conducătorului unității publice și structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularități sau posibile prejudicii.
Category
Dep-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
!!!Acest site are sectiuni in curs de actualizare date.

Telefon:

+40 258 835 243


Adresă

Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23
@Direcția de Sănătate Publică Alba 2019