Achiziții Publice


În atenția:

– Persoanelor Juridice și fizice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

– Persoanelor Juridice și fizice care desfășoară activități de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

ORDINUL  Nr. 15/2020 din 14 ianuarie 2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 14 ianuarie 2020

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:

 1. a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;
 2. b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.”

(1) În termen de 30 de zile (14.02.2020) de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PF, II etc.) care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către DSP ALBA.

(2) În termen de 30 de zile (14.02.2020) de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PF, II etc.) care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către DSP ALBA

Cererea pentru eliberarea certificării conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este prezentată mai jos și conține toate documentele din dosarul de certificare.

Cadrul legal care stă la baza evaluărilor este Ord. MS 1136/2007, actualizat în 2014 – pentru serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Ord. MS 119/114, actualizat în 2018, HG 617/2014, Ord. MS 1225/2003 – pentru activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

NR………………./………………………..                                  

CERERE

CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

Subsemnatul(a), ………………………………………, cu domiciliul în localitatea …………………………, judeţul …………………., str. ………………………………nr…….. bl……sc……..et……..ap. ….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……… nr…….. ………………., eliberat de ………………………………. la data de ……………………., în calitate de ……………………. al ……………………………………………………………..cu

Sediul in……….. …………………str………………………….nr…………  TELEFON ……………….., mail ……………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ……………., având codul fiscal nr. …………………………..

solicit:                        CERTIFICAREA CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

pentru.……………………………………………………………………………………, situat la (adresa): localitatea…………………….str……………………………………………..nr….., având ca obiect de activitate (cod CAEN):…………………………………, structura funcţională: ………………………………………………………………………………………….

Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

 1. memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate;
 2. b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 3. c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
 4. d) actul de infiintare a solicitantului;
 5. e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
 6. f) actul din care rezulta destinatia actuala a imobilului pentru care se solicita certificarea (autorizatie de construire,extras CF,contract vanzare-cumparare,contract inchiriere etc);
 7. g) chitanta de plata a tarifului de certificare nr……………din data de…………. in valoare de………….lei.

Documentele mentionate la lit.a) -f) vor fi depuse in original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

Data(completarii)……….. …..                        Semnatura………….În luna februarie, Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății finanțează și organizează campania “Protejează-ți sănătatea!  Sănătatea reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!”, campanie  care aduce în atenția publică problematica  sănătății reproducerii pentru adolescenți și femeile gravide și are ca obiectiv  creșterea nivelului de informare al acestora despre : contracepție, importanța planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, bolile cu transmitere sexuală.

Sănătatea reproducerii definită ca fiind o bună stare fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a infirmității, în toate aspectele referitoare la sistemul reproducător și la funcțiile și procesele acestuia, se referă la faptul că oamenii sunt capabili să aibă o viață sexuală satisfăcătoare și sigură și că au capacitatea de a se reproduce și libertatea de a decide cu privire la viața lor sexuală.

În perioada 2007-2017, România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul nașterilor înregistrate la adolescente. Acest aspect este unul complex, ale cărui consecințe afectează atât mama, cât și copilul. Fenomenul „copiilor cu copii”-, mai multe nașteri premature, rată de vaccinare scăzută și riscuri sociale – este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează doar la situația unei mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalității infantile.

În 2017 România era pe primul loc în UE în ce priveşte numărul de naşteri înregistrate la adolescente cu vârste sub 15 ani, reprezentând 9,78% din totalul naşterilor, conform datelor Eurostat.Comparativ cu anul 2017, în 2018, a crescut numărul și ponderea gravidelor cu vârsta sub 15 ani,  o grupă de vârstă de  mare risc pentru mamă şi copil, care necesită monitorizarea lor pe întreaga perioadă a sarcinii.

Campania este implementată la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică a județului Alba, suportul metodologic al campaniei fiind asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Website www.dspalba.roAvând în vedere confirmarea gripei aviare cu virus H5N8 înalt patogen, la păsări domestice din țări vecine cu România sau care exportă în România păsări domestice ori produse ale acestora și a apariției unui focar la o fermă de păsări din jud. Maramureș, DSP Alba face următoarele recomandări către populație:

MASURI GENERALE PENTRU POPULATIE

 • Spălaţivă cât mai des pe mâini cu apă şi săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei şi a săpunului se şterg mâinile cu alcool sanitar;  
 • Nu manipulaţi păsări moarte;
 • Supravegheaţi copiii, nu-i lăsati să se joace cu păsări moarte sau bolnave; 
 • Cumpăraţi carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate; 
 • Anuntaţi medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări;
 • Acordaţi tot sprijinul personalului sanitar și autorităţilor veterinare.

CUM PREPARAŢI HRANA

 • Separaţi carnea crudă de cea prelucrată termic sau de alimentele care sunt gata preparate;
 • Nu folosiţi acelaşi cuţit sau instrument de tăiat pentru a pregăti carnea crudă şi alimentele care sunt gata preparate;
 • Spălaţi-vă pe mâini înainte, între si după manipularea alimentelor crude şi a celor prelucrate termic;  
 • Nu puneţi carnea prelucrată termic pe aceeaşi farfurie sau suprafaţă pe care a fost aşezată înainte de a fi prelucrată termic;
 • Carnea de pasăre, inclusiv ouăle, trebuie prelucrate termic timp îndelungat la temperatură corespunzătoare, deoarece virusurile gripale sunt distruse prin prelucrare termică la mai mult de 70°C;
 • Înainte de a manipula şi prelucra termic ouăle, spălaţile cu apă şi săpun, iar după aceea spălaţivă pe mâini tot cu apă şi săpun;
 • Nu folosiţi ouă fierte moi sau crude în alimente care nu vor fi prelucrate termic;
 • După manipularea păsărilor sau ouălor crude, spălaţi pe mâini şi spălaţi toate suprafeţele şi instrumentele folosite, atent, cu apă şi săpun.

ADRESĂ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 (Sediul administrativ)/ str. Mușețelului, nr. 02, et. 03 (Sediul medical)
TELEFON: 0258 835 243
E-MAIL: sanatate_publica@dspalba.ro
Programul audiențelor:
Director executiv DSP Alba, ec. jr. Alexandru Sinea:
Marți și miercuri – între 9.00 și 12.00
Director economic DSP Alba, ec. Gabriela Todea:
Joi între 10.00 și 12.00

Program de funcționare:


LUNI – JOI: 8.00-16.00
VINERI: 8.00 – 13.30