Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică

Asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică

Asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP ALBA functioneaza din anul 1951.

În perioada 1951 – 1970 in cadrul laboratorului s-au efectuat in principal analize de produse biologice, apă şi alimente cu ajutorul unor metode de analiză mai puţin performante. Începând din anul 1970 activitatea laboratorului s-a diversificat, dezvoltându-se compartimentele de toxicologie industrială si serologie. Laboratorul a fost dotat cu o gamă mai largă de aparatură şi cu personal de specialitate mai numeros ceea ce a permis efectuarea unui numar mai mare de analize de laborator, cu un grad mai înalt de complexitate.

Activitatea principală a LDISP este de a asigura supravegherea stării de sănătate a populaţiei conform Programelor Naţionale de Sănătate Publică.

Este un laborator care a făcut faţă la toate situaţiile de sănătate publică ivite in judeţul Alba pe parcursul anilor.

Personalul laboratorului a fost instruit şi perfecţionat in continuu de- a lungul anilor ,participând la examene de specialitate ,cursuri de perfecţionare şi simpozioane ştiinţifice.În prezent avem personal bine pregătit : medic specialist microbiolog, chimişti principali, asistenţi principali .

Laboratorul are o bună colaborare cu celelalte laboratoare din judet, cu spitalele şi cu alte instituţii.

Domenii de activitate 

  • Microbiologie medicală : Coprocultura

Coproparazitologie

Secreţii faringiene

Urocultura

Hemocultura

Secreţii din infectii superficilae şi profunde

Bacteriologia apei si alimentelor

  • Serologie –Virusologie : Reactiile Elisa pentru HAV, HBc, HCV, AgHbS, HIV,

VDRL

TPHA

Trichinella

  • Chimie sanitară si toxicologie – analize fizico-chimice si toxicologice pentru apă, produse alimentare, aer din zone protejate si din zonele de muncă, sol.

Încercările se realizează conform  metodelor de incercare prevăzute in standardele în vigoare şi conform celor din diferite cărţi de specialitate care sunt uşor accesibile personalului implicat în activităţile de incercare.

Laboratorul este acreditat RENAR pentru urmatoarele domenii:  analiza microbiologica si fizico-chimica a apei, toxicologie si serologie.

Category
Departamente

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook