Compartimentul de control al asistenței medicale din unitățile cu paturi

Participă la implementarea, derularea și evaluarea activităților specifice serviciilor spitalicești pentru realizarea programelor naționale de sănătate

Compartimentul de control al asistenței medicale din unitățile cu paturi

participă la implementarea, derularea și evaluarea activităților specifice serviciilor spitalicești pentru realizarea programelor naționale de sănătate

Compartimentul de control al asistenței medicale din unitățile cu paturi  are următoarele atribuții:

 •  controlează și evaluează condițiile necesare pentru asigurarea calității activității medicale desfășurate în spital;
 • monitorizează modul în care spitalele respectă condițiile necesare pentru asigurarea calității actului medical;
 • verifică respectarea normativelor în vigoare privind: programul de muncă pe categorii de personal, încadrarea de către spitale a numărului optim de personal, în funcție de atribuțiile acreditate ale spitalului și serviciile de sănătate contractate;
  monitorizează și controlează modul în care spitalul își respectă obligația legală de a înregistra, stoca, prelucra și transmite informațiile legate de activitatea sa, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • evaluează necesarul de servicii medicale spitalicești și asigurarea accesului echitabil al populației la serviciile medicale specifice, în vederea creșterii eficienței și calității serviciilor;
 • participă la evaluarea gradului de satisfacție a pacienților în legătură cu serviciile de sănătate, împreună cu serviciul de evaluare și promovare a sănătății;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare și funcționare al spitalelor, precum și conținutul fișei postului pentru personalul din spitale;
 • participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanță specifici fiecărui spital din teritoriul arondat;
 • controlează și verifică cu maximă exigență respectarea prevederilor legale în vigoare și obiectivelor programului național specific pentru asigurarea condițiilor necesare de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • controlează și evaluează activitatea unităților medicale cu paturi și a ambulatoriilor de specialitate, cu profil de asistență medicală recuperatorie, inclusiv la nivelul societăților de turism balnear și de recuperare, publice sau private, modul de asigurare a condițiilor specifice pentru asistența medicală de acest profil;
 • verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenței medicale în situații de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale și alte situații de criză;
 • participă la implementarea, derularea și evaluarea activităților specifice serviciilor spitalicești pentru realizarea programelor naționale de sănătate.
Category
Departamente

Sediul Administrativ: Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 Sediul Medical: Alba Iulia str. Mușețelului nr. 020258 835 243sanatate_publica@dspalba.roFacebook